Jubileusz prof. Aleksandra Krawczuka

wpis w: Ogłoszenia | 0

Dnia 6 czerwca w Rektoracie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w obecności Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Jacka Popiela oraz zaproszonych gości, odbyła się uroczystość uhonorowania prof. Aleksandra Krawczuka z okazji 100. rocznicy urodzin. Na ręce syna Profesora, prof. Wojciecha Krawczuka, wręczono wyrazy uznania środowiska akademickiego, wśród których znajdywała się również nagroda Magistro Optimo, przyznana przez Stowarzyszenie Historyków Starożytności, którego Dostojny Jubilat jest członkiem honorowym. Adres pochwalny oraz nagrodę wręczył przewodniczący Stowarzyszenia, prof. Marek Wilczyński.

W imieniu członków Stowarzyszenia pragniemy życzyć Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi Wszelkiej Pomyślności! Plurimos annos, Panie Profesorze!

Poniżej garść zdjęć z tego wydarzenia (fot. Anna Wojnar UJ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.