Nonnos z Panopolis to jeden z najważniejszych autorów późnoantycznej literatury, ale wszystko, co o nim wiadomo jest rezultatem domysłów bazujących na analizie zachowanych tekstów. Przedmiotem zainteresowania badaczy są przede wszystkim Dionysiaka, rzadziej sięgają do Parafrazy, czyli epickiej wersji czynów Jezusa Chrystusa opisanych w Czwartej Ewangelii. Temu właśnie tekstowi poświęcona jest książka Filipa Doroszewskiego. Autor skoncentrował się na problematyce, która zainteresuje nie tylko historyków literatury, lecz także badaczy religii antycznej, a zwłaszcza jej misteryjnych nurtów. Filip Doroszewski pisze bowiem o terminach opisujących greckie doświadczenie misteryjne, które zastosował w swoim tekście Nonnos. Wartością pracy jest osadzenie analizowanych pojęć w tradycji sięgającej Platona, pokazując niezwykła trwałość tych pojęć. Na uwagę zasługuje wprowadzenie, w którym Doroszewski prezentuje rozważania wykraczające poza kontekst filologiczny.

Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów w Parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis, Toruń 2016 (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)