Badania nad rzymską dyscypliną wojskową od wielu już lat stanowią jeden z głównych obszarów badawczych Michała Faszczy. Ukoronowaniem skrupulatnych studiów nad tą tematyką jest książka poświęcona buntom w późnorepublikańskich armiach rzymskich. Umiejętność prowadzenia jasnego wywodu, nienaganna polszczyzna, a także pasja autora powodują, że Michał Faszcza potrafił sprawy trudne wyłożyć w sposób przystępny nie tylko dla wąskiej grupy specjalistów, ale także dla szerszego grona zainteresowanych starożytnością czytelników.

Rozważania autora koncentrują się w zasadzie na trzech obszarach. Pierwszy to dogłębna charakterystyka bazy źródłowej i stanu badań nad wojskowością rzymską doby republikańskiej, w tym dyscypliną wojskową w szczególności. Autor śledzi współczesne trendy w badaniach nad armią rzymską, rozprawia się z wciąż obecnymi w nauce mitami i przekłamaniami. Druga podjęta w książce kwestia to analiza podstaw prawnych dotyczących buntów wojskowych. Wreszcie część trzecia, fundamentalna, ujęta aż w czterech rozdziałach, to analiza poszczególnych buntów, do jakich dochodziło w armii rzymskiej w latach 88 – 30.

Michał N. Faszcza, Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88-30 przed Chr.), Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017, ss. 282.