Prezentowany tom składa się z kilkudziesięciu studiów, artykułów i przyczynków, które powstały na przestrzeni czterdziestu lat. Mamy więc do czynienia z niezwykłym świadectwem drogi naukowej znakomitego filologa klasycznego i wybitnego tłumacza. Publikacja jest też przeglądem zainteresowań badawczych Włodzimierza Appela, wśród których ważne miejsce zajmuje problematyka starogreckiej poezji epickiej, elegijnej i epigramatycznej, a także greckiej epigrafiki oraz leksykografii. Wybór tekstów zawiera ponadto rozważania dotyczące dziejów badań nad antykiem, przede wszystkim filologii klasycznej. Można tutaj znaleźć również kilkanaście translatorskich drobiazgów pióra autora. Publikację zamyka bibliografia prac Włodzimierza Appela z lat 1977 – 2016. „Zagadka syren” adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko badaczy antyku, zwłaszcza jego greckiej części, ale także do wszystkich miłośników starożytności.

Publikacja jest zakończona bibliografią prac Włodzimierza Appela z lat 1977 – 2016.

„Zagadka syren” jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko badaczy antyku, zwłaszcza w jego greckiej części, ale także wszystkich miłośników starożytności.

Włodzimierz Appel, Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 424