Beard(150x208)Nakładem Wydawnictwa „Napoleon V” ukazała się książka „Religie Rzymu. Historia”. Jest to zbiorowe tłumaczenie pierwszego tomu dzieła autorstwa trojga wybitnych badaczy religii i kultury rzymskiej, Mary Beard, Johna Northa i Simona Price’a. Oryginalne wydanie ukazało się w 1998 roku. Pomimo dwóch dekad, które upłynęły od publikacji książki, „Religie Rzymu” nadal są niezastąpionym, kompetentnym i żywo napisanym autorskim wykładem dziejów wierzeń starożytnych Rzymian skupiającym się na ukazaniu zmian w życiu religijnym. Prezentowana synteza składa się z sześciu rozdziałów, w których autorzy obejmują swoją refleksją dzieje religii rzymskiej aż po koniec V wieku.

„Religie Rzymu” to ważna praca, wypełniająca lukę w polskiej literaturze przedmiotu. Powinni po nią sięgnąć nie tylko historycy religii antycznych, ale także badacze zajmujący się dziejami politycznymi oraz studenci kierunków humanistycznych chcący pogłębić swoją wiedzę o rozumienie skomplikowanego systemu wierzeń jakim była religia rzymska.

Mary Beard, John North, Simon Price, Religie Rzymu. Historia, red. Michał J. Baranowski, Lechosław Olszewski, Wydawnictwo „Napoleon V”, Oświęcim 2017, ss. 570.