Praca Danuty Okoń jest monumentalnym opracowaniem prozopograficznym obejmującym 1682 senatorów epoki Sewerów. W pierwszym tomie autorka przedstawiła biogramy senatorów. W drugim natomiast poruszono zagadnienia związane z liczebnością senatu, pochodzeniem społecznym i geograficznym członków senatu. Przedstawiono także modele karier oraz znaczenie konsulów i konsularów w życiu obywatelskim cesarstwa rzymskiego.

Opracowanie szczecińskiej historyczki jest pierwszym od ponad sześćdziesięciu lat dążącym do kompletności ujęciem prozopograficznym senatu ważnej dla historii Imperium Romanum epoki Sewerów. Systematyczne ujęcie roli senatorów i senatu jest cennym uzupełnieniem dotychczasowej literatury przedmiotu i może zainteresować nie tylko badaczy epoki, ale także wszystkich miłośników historii antycznej.

Danuta Okoń, Album Senatorum, vol. 1: Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alxandrum Severum (193-235 AD), vol. 2: Senatorowie epoki Sewerów (193-235 r. n.e.) Studium prozopograficzne, Szczecin 2017.