Praca autorstwa Karola Kłodzińskiego jest pierwszym monograficznym ujęciem urzędu i urzędników a rationibus, czyli instytucji i personelu zarządzającego finansami w okresie pryncypatu. Podjęcie takiego tematu jest istotne dla głębszego zrozumienia działalności machiny biurokratycznej we wczesnym Cesarstwie Rzymskim oraz mechanizmu doboru, kompetencji i awansu urzędników sprawujących funkcje w instytucji i charakterze centralnym. Karol Kłodziński analizuje narastające niemal co roku źródła epigraficzne i reinterpretuje wykorzystywane do tej pory przekazy narracyjne dla dogłębnego opisania rzymskich struktur administracyjnych. Na uwagę zasługuje mocne osadzenie rozważań autora w perspektywie metodologicznej i historiograficznej.

Monografia Karola Kłodzińskiego to interesujący głos w dyskusji na temat funkcjonowania aparatu urzędniczego w jednym z największych imperiów w historii Europy, który zainteresuje nie tylko historyków i filologów klasycznych, ale także prawników, politologów jak i szerokie rzesze czytelników zainteresowanych antykiem.

Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, ss. 536.