Nakładem krakowskiego wydawnictwa „Historia Iagellonica” ukazała się pod redakcją Małgorzaty Pawlak praca zbiorowa poświęcona pamięci prof. Tadeusza Kotuli. Składa się ona ze wstępu prezentującego drogę życiową i naukową Tadeusza Kotuli oraz dziewięciu studiów szczegółowych. Punktem wyjścia wszystkich artykułów są zagadnienia, które były przedmiotem zainteresowań Tadeusza Kotuli, czyli zagadnienie kryzysu III wieku, rządy dynastii Sewerów, dzieje rzymskiej Afryki Północnej, a także rozważania z zakresu filologii klasycznej. Rzymski Zachód… jest kolejnym elementem w dziele upamiętnienia polskich badaczy świata antycznego, co jest jednym z zadań Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Nasza organizacja objęła patronat nad konferencją zorganizowaną w 2015 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezentowany tom jest pokłosiem owego sympozjum.

Rzymski Zachód od Augusta do upadku cesarstwa/ Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierci, pod. red. Małgorzaty Pawlak, „Historia Iagellonica”, Kraków 2017, ss.148.