Rekomendowana Czytelnikowi monografia Macieja Junkierta przynależy do rzadko spotykanej na polskim rynku wydawniczym prac dotyczących recepcji antyku w polskiej kulturze. Autor nie ogranicza się do przedstawienia katalogu motywów starożytnych występujących w dziełach pisarzy i historyków XIX wieku, ale w dojrzały sposób prezentuje tytułowe zagadnienie przynależące tak do historii idei, jak i nauki. Książka Macieja Junkierta to pasjonujące spojrzenie z jednej strony na kształtowanie się nauk o starożytności na przełomie XVIII i XIX wieku oraz ich ewolucja do czasów współczesnych, z drugiej zaś to analiza odpowiedzi na rodzące się Altertumswissenchaften udzielonej przez polskich romantyków.

„Nowi Grecy” do lektura obowiązkowa dla wszystkich interesujących się genealogią polskiej inteligencji i recepcji antyku w kulturze.

Maciej Junkiert, Nowi Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 280.