Prezentowany tom zawiera obszerny wybór dorobku naukowego Ryszarda Kuleszy. Został podzielony na trzy części. W pierwszej zebrano studia poświęcone greckim i perskim deportacjom i ucieczkom związanych z wojną, funkcjonowaniem ateńskiej demokracji, a także historii Argos i Aleksandra Wielkiego. Część druga prezentuje prace dotyczące historii Sparty, czyli problematyki, z której podejmowania szczególnie znany jest autor. Trzecia część została poświęcona recepcji antyku zwłaszcza w kulturze polskiej.

Wszystkie studia zostały na nowo przejrzane, a te, które ukazały się w j. polskim przetłumaczone na j. angielski, co z pewnością ułatwi trafienie ustaleń warszawskiego historyka do szerszego grona badaczy dziejów starożytnej Grecji.

Ryszard Kulesza, Studies in Greek History, Akme. Studia Historica 16, Warszawa 2017, ss. 578.