Prezentowany tom zawiera dwanaście studiów Tadeusza Kotuli poświęconych rzymskiej Afryce północnej. Zmarły w 2007 roku Tadeusz Kotula należał do najwybitniejszych znawców tej tematyki. Antologia przedstawia prace opublikowane na przestrzeni kilkudziesięciu lat ukazując tym samym drogę naukową Profesora, jak i fragment historii polskiej historiografii – od tekstów powstałych w czasach stalinowskiego terroru, po refleksje formułowane w niepodległej Polsce. Wszystkie studia zachowały do dzisiaj wysokie walory naukowe i charakteryzują się znakomitym warsztatem naukowym i ogromną erudycją ich autora.

„Rzymska Afryka Północna” jest kolejnym upamiętnieniem wybitnego polskiego badacza starożytności w dziesiątą rocznicę jego śmierci.

Rzymska Afryka Północna. Scripta minora Tadeusza Kotuli, wybór i opracowanie Małgorzata Pawlak, Krzysztof Nawotka, Andrzej Łoś, Kraków 2016, ss. 312.