W serii wydawniczej „Xenia Posnaniensia” ukazały się ostatnio dwa zeszyty w opracowaniu Katarzyny Balbuzy.

Wykład Danuty Okoń z Uniwersytetu Szczecińskiego jest kompetentnym wprowadzeniem w zagadnienie senatorskiego cursus honorum w okresie republikańskim i wczesnego cesarstwa. Poza przedstawieniem głównych zasad rządzących ścieżką awansu urzędniczego w Imperium Romanum zeszyt zawiera także dodatek z typologią karier cesarskich. Opracowanie Danuty Okoń jest bardzo przydatne w dydaktyce uniwersyteckiej i może zainteresować nie tylko studentów historii.

Danuta Okoń, Senatorski cursus honorum w okresie republiki i wczesnego cesarstwa. Wybrane zagadnieniea, Xenia Posnaniensia. Series tertia, Poznań 2016, s. 38.

Wykład Radosława Piętki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) dotyka fascynującej tematyki recepcji antyku w świecie pop-kultury. Analizując antyczne reminiscencje w sadze George’a Lucasa Gwiezdne wojny z jednej strony wskazuje na ich funkcjonowanie w popkulturowej rzeczywistości, a z drugiej na przemiany i uproszczenia starożytnych toposów dostosowywanych do współczesnych gustów, ale także erudycji (lub jej braku). Opracowanie jest interesującym materiałem nie tylko dla badaczy antyku i jego recepcji, ale także dla antropologów, kulturoznawców i specjalistów w dziedzinie mediów.

Radosław Piętka, Prefabrykowane uniwersum: antyczne reminiscencje i konwencje epiki filmowej w Gwiezdnych wojnach, Xenia Posnaniensia. Series tertia, Poznań 2017, s. 24.