Ukazała się książka “Tadeusz Łoposzko (1924-1994). Uczony. Nauczyciel. Człowiek”!

wpis w: Ogłoszenia | 0

Uczniowie Pana Profesora, Henryk Kowalski i Dariusz Słapek to tylko współautorzy tej publikacji, bo do szerszego grona twórców książki należą żyjący koledzy i przyjaciele lubelskiego starożytnika. To ich relacje i wspomnienia narzuciły sposób opowiadania o Profesorze Łoposzce, znakomitym znawcy i popularyzatorze antyku, wspaniałym nauczycielu i wreszcie człowieku z krwi i kości.

Osobnego omówienia wymagała aktywność akademicka Profesora, wieloletniego kierownika Zakładu Historii Starożytnej, Dyrektora Instytutu Historii, Dziekana Wydziału Humanistycznego, Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w UMCS. Bez wątpienia w każdym z tych wymiarów Prof. Łoposzko pokazywał swoją otwartość, uczciwość, wrażliwość i uczynność, co zjednywało Mu powszechną sympatię i  szacunek. W relacjach przyjaciół oraz uczniów Profesora Tadeusz Łoposzko jawi się jako iskrzący humorem rozmówca, pierwszej rangi facecjonista, kpiarz, kawalarz i bohater licznych akademickich anegdot. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.