Zmarł profesor Sławomir Wyszomirski

wpis w: Ogłoszenia | 0

Z przykrością informujemy, że dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK zmarł 27 lutego 2021 roku w Toruniu. Pogrzeb odbędzie się 4 marca 2021 roku o godz. 11.00 na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu przy ul Gałczyńskiego (II brama).

 

In memoriam

Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK urodził się 27 września 1955 roku w Lidzbarku Warmińskim. W dzieciństwie przeprowadził się do Olsztyna i tam ukończył szkołę podstawową oraz liceum. Swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1974 roku rozpoczął studia filologii klasycznej. Tytuł magistra filologii uzyskał w 1979 roku na podstawie pracy pt. „Komediowy charakter Heleny i Ifigenii w Taurydzie Eurypidesa” napisanej pod kierunkiem prof. Zofii Abramowiczówny. Od 1979 roku pracował w Katedrze Filologii Klasycznej UMK najpierw na stanowisku asystenta, następnie adiunkta. 16 lutego 1988 obronił pracę doktorską pt. „Pojęcie virtus w pismach filozoficznych Lucjusza Anneusza Seneki. Studium semantyczno-pojęciowe” napisaną pod kierunkiem prof. Witolda Wróblewskiego. Rozprawa została opublikowana w 1993 roku pod tytułem: Der Virtus-Begriff in den philosophischen Schriften von L. Annaeus Seneca: ein semantisches Studium. Dnia 26 maja 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy pt. Pojęcie arete w etyce Stoi Starszej i Średniej (Toruń 1997). W 2003 roku uzyskał mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W latach 2008 – 2018 dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK pełnił funkcję kierownika Katedry Filologii Klasycznej UMK. We wrześniu 2020 roku przeszedł na emeryturę.

Zainteresowania badawcze dr hab. Sławomira Wyszomirskiego, prof. UMK obejmowały kilka różnych dziedzin. W odniesieniu do literatury starożytnej koncentrowały się one przede wszystkim wokół zagadnień filozoficznych: pojęcia virtus w życiu publicznym i prywatnym w Rzymie czy przedstawienia poglądów stoików na kwestie arete oraz innych elementów ich etyki. Obejmowały one także literaturę polsko-łacińską, polskie dokumenty historyczne w języku łacińskim i inskrypcje łacińskie. W swojej działalności naukowej dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK umiejętnie łączył badania z zakresu filologii klasycznej z badaniami rodzimej literatury, historii i kultury tworzonej w języku łacińskim. Był cenionym autorem wydań krytycznych: Chronica terrae Prussiae Piotra z Dusburga opublikowanej w Krakowie w Polskiej Akademii Umiejętności w 2007 roku (wspólnie z prof. Jarosławem Wentą) oraz utworów renesansowego poety Jeremiasza Wojnowskiego (Toruń 1993). Był również tłumaczem: Sztuki kulinarnej ksiąg dziesięć Apicjusza (Toruń 1995 wspólnie z prof. Ireneuszem Mikołajczykiem), wspomnianego wyżej dzieła Piotra z Dusburga (Kronika ziemi pruskiej, Toruń 2004, wydanie drugie 2005, trzecie 2011), wielu dokumentów historycznych oraz tekstów neołacińskich. Dorobek naukowy dr hab. Sławomira Wyszomirskiego, prof. UMK obejmuje kilkadziesiąt prac (w tym kilka książek).

Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK był członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W czasie ponad 40-letniej pracy dydaktycznej dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK prowadził zajęcia dydaktyczne we wszystkich formach akademickich z zakresu historii literatury greckiej i rzymskiej, filozofii antycznej oraz języka starogreckiego i łacińskiego. Pełnił funkcję promotora w dwóch przewodach doktorskich. Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.

Na przypomnienie zasługuje także działalność dr hab. Sławomira Wyszomirskiego, prof. UMK na polu popularyzowania filologii klasycznej. W latach 1989 – 2000 był sekretarzem Olimpiady Języka Łacińskiego w okręgu toruńskim, a następnie przez kilkanaście lat sekretarzem naukowym Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego w Warszawie.

Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK dwukrotnie był laureatem nagrody, raz wyróżnienia  Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej. W 2019 roku został odznaczony Złotym Medalem za długoletnią służbę.

Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK zmarł 27 lutego 2021 roku w Toruniu. Pogrzeb odbędzie się 4 marca 2021 roku o godz. 11.00 na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu przy ul Gałczyńskiego (II brama).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *