Zmarł profesor Witold Wołodkiewicz

wpis w: Ogłoszenia | 0

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13.02.2021 zmarł prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz, wieloletni członek KNoKA, Przewodniczący Komitetu w latach 1996-2002. Poniżej znajdą Państwo nekrolog przesłany przez Pana prof. Zabłockiego.

 

Witold Wołodkiewicz (1929-2021)

W sobotę wieczorem 13 lutego zmarł Profesor dr hab. Witold Wołodkiewicz, prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, znawca kultury antycznej, adwokat.

Witold Wołodkiewicz urodził się 23 października 1929 r. w Warszawie.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1951). Był uczniem Edwarda Gintowta i Eduardo Volterry. Od ponad 50 lat był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz (od 1998) Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną, od 1969 – profesorem. Był także rektorem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, Przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. 

Prowadził wykłady w Uniwersytetach zagranicznych, głównie we Włoszech i we Francji (Università di Camerino, professore a contratto – r. akad. 1982–1983; Paris I – Panthéon-Sorbonne, Professeur invité – 1987 r.; IV-e Séction École Pratique des Hautes Études – Sorbonne – r. akad. 1991–1992 jako directeur d’etudes invité étranger; cykle wkładów w Università di Napoli I Facoltà di Giurisprudenza w latach 1989, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; Università di Sassari 2000, professore a contratto; Università di Roma II 2005.

Zorganizował w Warszawie Międzynarodową Szkołę Prawa Rzymskiego. Wykładowcami w niej byli, oprócz profesorów polskich, najznakomitsi profesorowie włoscy z Neapolu, Rzymu, Katanii, Padwy, a także z najważniejszych ośrodków naukowych w Niemczech, a słuchaczami młodzi badacze, pochodzący początkowo z kręgu państw kultury europejskiej, z czasem również z krajów kulturowo bardziej odległych, takich jak Chiny.

Brał udział w licznych międzynarodowych, kongresach i kolokwiach. Był członkiem: Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; przewodniczącym rad naukowych, m.in.: IBI UW (przewodniczył Radzie naukowej OBTA do roku 2005); Instytutu Historii Prawa UW; Instytutu Nauk Prawnych PAN; Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury (Przewodniczący).

Był członkiem różnych międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Société d´Histoire du Droit; Société Française du XVIII-e siècle; członkiem consiglio scientifico Centro Internazionale di studi romanistici „Copanello”. Był członkiem rad naukowych czasopism: „Index” International Survey of Roman Law; „Iura” Rivista internazionale di diritto romano e Antico; kolegium redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” i członkiem rady programowej „Zeszytów Prawniczych”

Profesor Witold Wołodkiewicz był niestrudzonym badaczem instytucji prawa rzymskiego i europejskiej kultury prawnej, zwłaszcza czasów oświecenia i epoki napoleońskiej. Owocem tych badań były liczne publikacje naukowe, a zwieńczeniem – kierowanie zespołem, który doprowadził do „uwiecznienia” najważniejszych paremii w sposób materialny, dzięki umieszczeniu ich na kolumnach otaczających gmach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Jego mini-eseje przez całe lata drukowane w “Palestrze”, zostały wydane w formie zbiorów “Czy prawo rzymskie przestało istnieć” i „Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej”.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.

Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *