Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

Z przykrością informujemy, że dnia 3 września 2023 roku zmarł Prezes Stowarzyszenia Historyków Starożytności Profesor Marek Wilczyński. Zostanie on zapamiętany jak znakomity naukowiec i organizator nauki oraz dobry i życzliwy człowiek. Cześć Jego Pamięci!

 

 


Aktualności

Ukazała się książka pod redakcją Włodzimierza Appela pt. „Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848–1931. Z urodzenia Kujawianin”
| |

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazała się książka pod redakcją Włodzimierza Appela pt. „Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848–1931. Z urodzenia Kujawianin”.   Informacje o książce zamieszczone na stronie wydawcy: https://wydawnictwo.umk.pl/produkt/ulrich-von-wilamowitz-moellendorf-1848-1981-z-urodzenia-kujawianin Czytaj więcej