Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Ukazała się monografia autorstwa Andrzeja Łosia
| |

Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazała się monografia autorstwa Andrzeja Łosia pt. „Narodziny elit rzymskich (VIII-VI w. p.n.e.)”. Informacje o książce zamieszczone na stronie wydawcy: https://www.iagellonica.com.pl/produkt/narodziny-elit-rzymskich-viii-vi-w-p-n-e Czytaj więcej

Nagroda Stowarzyszenia przyznana!
| |

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności ma zaszczyt poinformować, że laureatem za rok 2021 został prof. dr hab. Marek J. Olbrycht za publikację Early Arsakid Parthia (ca. 250-165 B.C.) At the Crossroads of Iranian, Hellenistic,... Czytaj więcej

Opowieść o Hero i Leandrze
| |

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazało się tłumaczenie dzieła Muzajosa pt. „Opowieść o Hero i Leandrze”, w przekładzie i opracowaniu Włodzimierza Appela.   Informacje o książce zamieszczone na stronie wydawcy:... Czytaj więcej