Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Fest der Spätantike w Carnuntum
| |

Uprzejmie informujemy, że w podwiedeńskim Carnuntum, w dniach 13-14 sierpnia, odbędzie się wydarzenie poświęcone epoce późnej starożytności. W czasie jego trwania przybywający będą mogli poznać sceny z życia codziennego mieszkańców późnoantycznego miasta, a... Czytaj więcej

Doktorat honoris causa dla prof. Leszka Mrozewicza
| |

Z radością przypominamy, że Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, dnia 10 czerwca 2022 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie brak szacunku dla szacownego laureata, ale opieszałość administratora... Czytaj więcej

51 numer poznańskiej serii Fontes Historiae Antiquae
| |

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazało się bilingwiczne wydanie dzieła pt. „Podziękowanie dla cesarza Juliana za konsulat” autorstwa Klaudiusza Mamertinusa, w przekładzie i opracowaniu Anny Pająkowskiej-Bouallegui. Jest to już 51 numer poznańskiej serii Fontes... Czytaj więcej

Nowy Pomocnik Historyczny Polityki
| |

W sprzedaży pojawił się nowy numer Pomocnika Historycznego „Polityki”, tym razem poświęcony cesarzom rzymskim. Poza biografiami poszczególnych władców, zamieszczono w nim także teksty o charakterze problemowym dotyczące ekonomii, społeczeństwa czy wojskowości. Wśród autorów... Czytaj więcej