Stowarzyszenie Historyków Starożytności, na walnym zjeździe członków dnia 23 lutego 2019 roku zdecydowało o ustanowieniu nagrody dla olimpionika, który w eliminacjach centralnych Olimpiady Historycznej wykaże się szczególną wiedzą z historii starożytnej. Pamiątkowy dyplom otrzyma uczeń oraz jego nauczyciel historii.

Wzór dyplomu