Przewodniczący – Henryk Kowalski

Członkowie – Hanna Apel

Agnieszka Bartnik

Anna Tatarkiewicz