Przewodniczący – Henryk Kowalski

Członkowie – Hanna Apel

Agnieszka Bartnik

Bogdan Sobilo

Anna Tatarkiewicz