Early Arsakid Parthia

Marek J. Olbrycht

Pogańskie zmartwychwstania

Sławomir Poloczek

The Myth of Lycurgus

Bartłomiej Bednarek

Studies in Theodore Anagnostes

red. Kosiński, Szopa

Hellenopolonica

G. Malinowski

G. Malinowski

Ex nummis historia

Agata Kluczek

Plato in Poland

T. Mróz

T. Mróz

Holders of Imperium

Paweł Sawiński

Antiquitas Aeterna

red. Balbuza et alii