Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Zmarł profesor Witold Wołodkiewicz
| |

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13.02.2021 zmarł prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz, wieloletni członek KNoKA, Przewodniczący Komitetu w latach 1996-2002. Poniżej znajdą Państwo nekrolog przesłany przez Pana prof. Zabłockiego.   Witold Wołodkiewicz (1929-2021)... Czytaj więcej

Zmarł profesor Sławomir Wyszomirski
| |

Z przykrością informujemy, że dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK zmarł 27 lutego 2021 roku w Toruniu. Pogrzeb odbędzie się 4 marca 2021 roku o godz. 11.00 na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu... Czytaj więcej

Zmarł Profesor Stanisław Tabaczyński
| |

Z dużym bólem zawiadamiamy, ze w dniu 28 listopada 2020 roku zmarł Prof. dr. hab. Stanisław Tabaczyński, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wykładowca archeologii na wielu polskich uniwersytetach, głownie przy tym na uniwersytecie... Czytaj więcej

Zmarł profesor Jerzy Gąssowski
| |

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 1 lutego 2021 roku zmarł Prof. dr hab. Jerzy Gąssowski, wieloletni pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie m. in. pełnił funkcje dyrektora Instytutu. Prof. Gąssowski zatrudniony... Czytaj więcej