Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Nie traćmy wątku…
| |

„Nie traćmy wątku – opowieści o tkactwie i tkaninie” – tak brzmi hasło i motto określające charakter kolejnej trzeciej już edycji Festiwalu Archeologicznego „Artefakty” organizowanego przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Na... Czytaj więcej

Kolejny tom Diodora Sycylijskiego!
| |

Ukazał się właśnie kolejny tom Diodora. Tym razem Profesor Sylwester Dworacki (redakcja naukowa), dr Anna Pawlaczyk (przekład) i Profesor Leszek Mrozewicz (komentarz) ofiarowali nam partie poświęcone Aleksandrowi Wielkiemu. Wydanie jak zwykle bilingwiczne. Przydatne... Czytaj więcej

Zmarła Małgorzata Wysocka-Mielczarska
| |

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 czerwca po krótkiej, nagłej chorobie zmarła Pani Małgorzata Wysocka-Mielczarska. Od 1973 r. do ostatnich w gruncie rzeczy chwil uczyła greki i łaciny filologów klasycznych na Uniwersytecie Warszawskim,... Czytaj więcej