Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Nowy Pomocnik Historyczny Polityki
| |

W sprzedaży pojawił się nowy numer Pomocnika Historycznego „Polityki”, tym razem poświęcony cesarzom rzymskim. Poza biografiami poszczególnych władców, zamieszczono w nim także teksty o charakterze problemowym dotyczące ekonomii, społeczeństwa czy wojskowości. Wśród autorów... Czytaj więcej

Jubileusz prof. Aleksandra Krawczuka
| |

Dnia 6 czerwca w Rektoracie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w obecności Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Jacka Popiela oraz zaproszonych gości, odbyła się uroczystość uhonorowania prof. Aleksandra Krawczuka z okazji 100. rocznicy urodzin. Na... Czytaj więcej

Wręczono nagrody SHS
| |

Z radością informujemy, że 28 maja odbyła się uroczystość wręczenia nagród Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Nagrodę za publikację otrzymała prof. Agata Kluczek za książkę „Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich... Czytaj więcej