Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

Z przykrością informujemy, że dnia 3 września 2023 roku zmarł Prezes Stowarzyszenia Historyków Starożytności Profesor Marek Wilczyńskie. Zostanie on zapamiętany jak znakomity naukowiec i organizator nauki oraz dobry i życzliwy człowiek. Cześć Jego Pamięci!

 

 


Aktualności

Nagroda SHS przyznana!
| |

Uprzejmie informuję, że laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za najlepszą książkę w zakresie historii starożytnej za rok 2022 otrzymał profesor Ryszard Kulesza, za publikację Sparta: History, State and Society, Peter Lang Verlag, Berlin... Czytaj więcej

VIII warszawskie Syssitie
| |

W imieniu organizatorów zapraszamy 5 grudnia do Pruszkowa gdzie w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego odbędą się VIII warszawskie Syssitie. Szczegóły w załączonym pliku: VIII Syssitie plakat Czytaj więcej