Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Nagroda dla Pani Anny Mączakowej (galeria)
| |

Dnia 4 listopada 2022 roku odbyło się wręczenie Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za Popularyzację Wiedzy o Kulturze Antycznej Pani Annie Mączakowej w uznaniu dla Jej pracy dydaktycznej w zakresie edukacji szkolnej, autorstwa tekstów... Czytaj więcej

Nowy przekład dzieł Jordanesa
| |

Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazał się przekład dwóch dzieł Jordanesa: „O całości dziejów albo o pochodzeniu i czynach narodu rzymskiego” oraz „O pochodzeniu i czynach Gotów”. Autorem tłumaczenia i komentarza jest Bartosz... Czytaj więcej