Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Zmarł Profesor Michał Antoni Bednarski
| |

Z żalem informujemy, że zmarł prof. Michał Antoni Bednarski, znany, wybitny filolog klasyczny, językoznawca i hellenista. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Znakomity dydaktyk nauczający języków łacińskiego, greckiego i nowogreckiego. Członek Komisji... Czytaj więcej

Odnowienie Doktoratu Profesor Ewy Wipszyckiej-Bravo
| |

Z ogromną przyjemnością informujemy, że 15 grudnia 2021 r.  na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się uroczystość Odnowienia Doktoratu Profesor Ewy Wipszyckiej-Bravo. Laudację wygłosi Prof. Adam Ziółkowski. Zaplanowane jest wystąpienie Dziekana Wydziału Historii UW prof. Łukasza... Czytaj więcej

Jubileusz Profesora Leszka Mrozewicza!
| |

9 grudnia odbył się jubileusz siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr hab. Leszka Mrozewicza. W Auli Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgromadzili się przyjaciele i uczniowie Jubilata, a także przedstawiciele... Czytaj więcej

Wywiady z prof. Wipszycką i prof. Bravo
| |

Z przyjemnością informujemy, że na stronie czasopisma Meander ukazały się wersje tekstowe dwóch wywiadów przeprowadzonych w ramach działań Archiwum Historii Mówionej SHS oraz Centrum Dokumentacji Filmowej Nauki Polskiej UP w Krakowie. Pierwszy z... Czytaj więcej