Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

| |

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia autorstwa Darii Węsierskiej pt. „Modele życia szczęśliwego w archaicznej i klasycznej poezji greckiej”. Czytaj więcej

Scripta Gelliana
| |

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukazał się zbiór artykułów autorstwa Jana Zabłockiego, poświęconych aspektom prawnym obecnym w „Nocach attyckich” Aulusa Gelliusa. Czytaj więcej

| |

Ukazała się książka prof. Ryszarda Kuleszy „Sparta: History, State and Society”, Peter Lang, Studies in Classical Literature and Culture vol. 14, Berlin 2022, ss. 480. Książka ukazała się w ramach programu translatorskiego Narodowego... Czytaj więcej

| |

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazał się trzeci tom przekładu „Historii naturalnej” Pliniusza Starszego, tym razem poświęcony botanice, rolnictwu i ogrodnictwu (księgi XII–IX). Redaktorem, tłumaczem i autorem komentarza jest Ireneusz... Czytaj więcej