Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Wywiad z Profesorem Salamonem
| |

W Archiwum Historii Mówionej został opublikowany wywiad z profesorem Maciejem Salamonem, wybitnym historykiem starożytności, bizantynistą, znawcą Rusi i Bałkanów. Serdecznie zapraszamy do oglądnięcia! Czytaj więcej

Diodorus Siculus – De Thebanorum principatu
| |

Z radością zacząłem czytać tebański fragment Diodora. Autor Biblioteki już na zawsze pozostanie u nas związany z Poznaniem. Wielka zasługa Profesora Sylwestra Dworackiego i Profesora Leszka Mrozewicza. W imieniu swoim i kolegów bardzo... Czytaj więcej

Zmiany organizacyjne
| |

Uprzejmie informujemy, że dotychczasowa Komisja ds. Odznaczeń, została przemianowana na Komisję Pamięci i Odznaczeń. Jej nowym członkiem został Sebastian Rajewicz. Czytaj więcej

Nowy adres Wrocław 1946-1948
| |

Książka „Nowy adres Wrocław 1946-1948” zawiera obfitą korespondencję pomiędzy profesorem Ryszardem Gansińcem a jego żoną Zofią. Dołączony został również szereg listów, które państwo Gansiniec otrzymywali we Wrocławiu od swych przyjaciół i znajomych, dawnych... Czytaj więcej