Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą historyków starożytności. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Pragniemy uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu Rzeczpospolitej Polskiej poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Pragniemy kształtować w społeczeństwie postawy sprzyjające ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspierania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy. Stowarzyszenie pragnie reprezentować oraz chronić związane z działalnością naukową interesy swoich członków. Do ważnych celów należy również integracja środowiska historyków starożytności zrzeszonych w Stowarzyszeniu, reprezentujących różne placówki naukowe, badawcze oraz działających poza nimi.

 


Aktualności

Nagroda SHS za rok 2020 przyznana!
| |

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności ma zaszczyt poinformować, że laureatem za rok 2020 został dr Wojciech Pietruszka (Uniwersytet Wrocławski). Uhonorowana książka jest monograficznym ujęciem społeczno-ekonomicznej sytuacji elit miast kampańskich w II i na... Czytaj więcej

11 listopada na Cmentarzu Łyczakowskim
| |

1 listopada na Cmentarzu Łyczakowskim zapłonęły setki zniczy, najprawdopodobniej również na mogiłach K. Chylińskiego oraz F. Smolki. Dzięki staraniom Konsulatu Generalnego RP we Lwowie dnia 11 listopada obie postaci postanowiono uczcić w szczególny... Czytaj więcej

Nagroda Magistro Optimo przyznana!
| |

Niezwykle miło nam poinformować, że Pani mgr Natalia Szumska, nauczycielka historii w IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, została pierwszą laureatką pierwszej edycji konkursu Magistro Optimo organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Starożytności. Laureatka przygotowała konspekt i przeprowadziła... Czytaj więcej

Nominacje do nagrody SHS
| |

Uprzejmie informujemy, że do Nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za 2020 rok zostały nominowane następujące książki:   1. Adam Jakub Jarych, Grabież i wykorzystanie łupów wojennych w republikańskim Rzymie, Infort Editions, Zabrze–Tarnowskie Góry 2020,... Czytaj więcej