Rok 2022

Jakub Kuciak, Samos w świecie Herodota, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków 2022, ss. 261.

Ryszard Kulesza, Sparta: History, State and Society, Peter Lang Verlag, Berlin 2022, ss. 480.

Sebastian Rajewicz, Schole. Czas wolny w Sparcie epoki klasycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022, s. 340.

Rok 2021

Marek J. Olbrycht, Early Arsakid Parthia (ca. 250-165 B.C.) At the Crossroads of Iranian, Hellenistic, and Central Asian History, Mnemosyne Supplements 440, Leiden–Boston 2021, ss. 377

Paweł Sawiński, Holders of Extraordinary imperium under Augustus and Tiberius. A Study into the Beginnings of the Principate, Routledge, London–New York 2021, ss. 166.

Bartłomiej Bednarek, The Myth of Lycurgus in Aeschylus, Naevius, and beyond, Leiden-Boston 221, ss. 249.

Sławomir Poloczek, Pogańskie zmartwychwstania. Studium wyobrażeń o powrocie do życia w grecko-rzymskiej literaturze okresu cesarstwa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, ss. 298.

Rok 2020

Adam Jakub Jarych, Grabież i wykorzystanie łupów wojennych w republikańskim Rzymie, Infort Editions, Zabrze–Tarnowskie Góry 2020, ss. 268.

Włodzimierz Lengauer, Dionizos. Trzy szkice, „Homini” 2020, ss. 232.

Adam Łukaszewicz, W słońcu Egiptu. Z dziejów podróży nad Nil, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020, ss. 420.

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Krystyna Stebnicka, Historia Żydów w starożytności. Od Thotmesa do Mahometa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Marek Olędzki, Plemienny świat Germanów. The Tribal World of the Germanic Peoples, Łódź 2020, ss. 176.

Wojciech Pietruszka, The municipal elites of Campania during the Antonine-Severan period, Harrasovitz Verlag, Philippika – Altertumswissenschaftliche Abhandlungen, t. 140, Wiesbaden 2020, ss. 480.

 

Rok 2019

Hanna Appel, Ite in suffragium. O wyborach w republikańskim Rzymie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.

Mirosław Barwik, Bitwa pod Megiddo (1457 r. p.n.e.), Wydawnictwo „Agade” Warszawa 2019.

Agata Aleksandra Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.

Rafał Matuszewski, Räume der Reputation. Zur bürgerlichen Kommunikation im Athens des 4. Jarhunderts v.Chr., Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019.

 

Rok 2018

Paweł Madejski, Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

Anna Tatarkiewicz, Mater in statu nascendi. Społeczne i medyczne aspekty zdrowia reprodukcyjnego kobiet w starożytnym Rzymie, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2018.

Marek Węcowski, Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

 

Rok 2017

Włodzimierz Appel, Zagadka syren. Filologa peregrynacje od antyku po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

Michał N. Faszcza, Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88-30 przed Chr.), Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017.

Paweł Janiszewski, Afrodyta Urania. Fizyczne, mistyczne i teurgiczne teofanie niebiańskiej bogini w czasach późnego antyku (relacje i asocjacje), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017.

Karol Kłodziński, Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.

Danuta Okoń, Album Senatorum, vol. 1: Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alexandrum Severum (193-235 AD), vol. 2: Senatorowie epoki Sewerów (193-235 r. n.e.) Studium prozopograficzne, Szczecin 2017.

Maciej Piegdoń, W cieniu „metus gallicus”. Republika Rzymska wobec mieszkańców północnej Italii od połowy III w. do połowy II w. p.n.e., Historia Iagellonica, Kraków 2017.

Jacek Rzepka, Greek Greek Federal Terminology (Akanthina Monographs 13), Gdańsk 2017.

 

Rok 2016

Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów w Parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2016;

Agnieszka Dziuba,Klodia Metelli. Literacki obraz patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016;

Robert Suski, Robert Suski, Galeriusz. Cesarz, wódz i prześladowca, Homini, Kraków 2016;

Marek WilczyńskiGejzeryk i „czwarta wojna punicka”, Napoleon V, Oświęcim 2016.

Ogłoszenie wyników nastąpi na dorocznym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

 

Rok 2015

Piotr Berdowski, Res gestae Neptuni filii. Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015;

Agnieszka Fulińska, Nowy Aleksander. Ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora, Historia Iagellonica, Kraków 2015;

Marcin N. Pawlak, Herodes Attyk. Sofista, dobroczyńca, tyran, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015;

Radosław Piętka, Roma aeterna. Rzymska mitologia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015;

Krystyna Stebnicka, Identity of the Diaspora. Jews in Asia Minor in the Imperial Period (JJP Supplement 26) Warsaw 2015.