2021

Marek J. Olbrycht, Early Arsakid Parthia (ca. 250-165 B.C.) At the Crossroads of Iranian, Hellenistic, and Central Asian History, Mnemosyne Supplements 440, Leiden – Boston 2021.

2020

Wojciech Pietruszka, The municipal elites of Campania during the Antonine-Severan period, Harrasovitz Verlag, Philippika – Altertumswissenschaftliche Abhandlungen, t. 140, Wiesbaden 2020.

2019

Agata Aleksandra Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.

2018

Marek Węcowski, Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

2017

Karol Kłodziński (Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017)

2016

Marek Wilczyński (Gejzeryk i czwarta wojna punicka, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016)

2015

Piotr Berdowski (Res gestae Neptuni filii. Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015),

Marcin N. Pawlak (Herodes Attyk. Sofista, dobroczyńca, tyran, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015),

Radosław Piętka (Roma aeterna. Rzymska mitologia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015),

Krystyna Stebnicka (Identity of the Diaspora. Jews in Asia Minor in the Imperial Period, JJP Supplement 26, Warsaw 2015).