prezes – Marek Wilczyński

wiceprezesi – Danuta Okoń, Dariusz Słapek

sekretarz generalny – Ryszard Kulesza

skarbnik – Adrian Szopa

członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza, Andrzej Gillmeister, Krzysztof Królczyk, Danuta Musiał, Małgorzata Pawlak, Agata Kluczek, Marek Stępień, Sławomir Sprawski