prezes – Ryszard Kulesza

wiceprezesi – Danuta Musiał, Wiesław Kaczanowicz

sekretarz generalny – Sławomir Sprawski

skarbnik – Marek Stępień

członkowie Zarządu – Małgorzata Pawlak, Dariusz Słapek