prezes – Sławomir Sprawski

wiceprezesi – Danuta Okoń, Dariusz Słapek

sekretarz generalny – Andrzej Gillmeister

skarbnik – Adrian Szopa

członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza, Ryszard Kulesza, Krzysztof Królczyk, Danuta Musiał, Małgorzata Pawlak, Marcin Pawlak, Agata Kluczek, Marek Stępień