Przewodniczący – 

Sekretarz – 

Członek – Przemysław Wojciechowski

Miron Wolny

Jacek Rzepka

Sebastian Rajewicz