Przewodnicząca – Agata Kluczek

Członek Komisji – Ryszard Kulesza

Sekretarz – Sebastian Rajewicz

Celem Komisji jest gromadzenie dokumentów Stowarzyszenia oraz wszelkich innych świadectw związanych z jego działalnością.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w działaniach Komisji. Wszelkich zainteresowanych prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego w prawym dolnym rogu strony głównej pod linkiem “Kontakt”.


Aktualności

Jesienią 2017 roku nastąpiła zmiana osoby przewodniczącego Komisji Historii Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Od 28 września 2017 roku Komisja działa w składzie: dr hab. Agata A. Kluczek w miejsce Pana Profesora Ryszarda Kuleszy jako dotychczasowego przewodniczącego, oraz pan mgr Sebastian Rajewicz w roli sekretarza Komisji. Podstawowym zadaniem Komisji jest piecza nad dokumentami, a także nad innymi materiałami związanymi z działalnością SHS. Narosło bardzo dużo takich świadectw, jednocześnie są to dokumenty i materiały rozmaite, bowiem aktywność Stowarzyszenia rozrosła się na różne płaszczyzny życia naukowego. Stałym zadaniem Komisji pozostaje zachowanie, ale również uporządkowanie materiałów już zebranych, a także archiwizowanie powstających nowych. Jest to bowiem materiał „żywy”, stale narastający stosownie do aktywności całego Stowarzyszenia.

Rzetelność wymaga by, primo, zachował on swą postać pierwotną, w której porządek narzuca chronologia powstawania dokumentacji. To jest istotne dla pamięci o historii SHS. Niektóre materiały zostaną zdublowane. Wydaje się rozsądne, by (secundo) były one archiwizowanie w sposób umożliwiający sprawny dostęp do informacji o pracy poszczególnych komisji i całego SHS, ale też zachowywały dane o obecności SHS na forach zewnętrznych oraz jego interakcji ze środowiskiem historyków starożytności. Taki zamiar wymaga posortowania tematycznego przynajmniej niektórych dokumentów i innych materiałów. Zostały wydzielone ich grupy, nazwane roboczo: „Archiwum Historii Mówionej”, „Bibliograficzna”, „Dydaktyczna”, „Galeria pamięci”, „Konferencje – zjazdy – sympozja”, „Odznaczenia”, „Popularyzacja”, „Współpraca z zagranicą”, „Zebrania SHS” oraz „Varia”. Grupy te zasadniczo odpowiadają głównym obszarom działalności SHS. Nowy materiał na bieżąco będzie segregowany w ramach wydzielonych tematów, zaś stary, archiwalny będzie w odpowiednie grupy włączany sukcesywnie, co jednak, biorąc pod uwagę jego obfitość, potrwa i co stanie się zadaniem członków Komisji w najbliższych miesiącach.