1. Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski)
 2. Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 3. Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński)
 4. Wiesław Kaczanowicz (Uniwersytet  Śląski w Katowicach)
 5. Marek Jan Olbrycht (Uniwersytet Rzeszowski)
 6. Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski)
 7. Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 8. Marcin Pawlak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 9. Marek Stępień (Uniwersytet Warszawski)
 10. Andrzej Kompa (Uniwersytet Łódzki)
 11. Adrian Szopa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 12. Agata Kluczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 13. Anna Maria Kruszyńska (Uniwersytet Warszawski)
 14. Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 15. Małgorzata Pawlak (Uniwersytet Wrocławski)