eros-and-sophrosyneOd 2008 roku pod redakcją prof. Ryszarda Kuleszy ukazują się zeszyty w serii “Akme. Studia historica”, której wydawcą jest Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Począwszy od zeszytu 13 poświęcone starożytności zeszyty “Akme” będą ukazywać się pod wspólnym patronatem Instytutu Historycznego UW oraz Stowarzyszenia Historyków Starożytności.

Rada Naukowa: Włodzimierz Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Andrzej Chankowski (Universite de Lille 3), Wiesław Kaczanowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Krzysztof Nawotka (Uniwersytet Wrocławski), Kim Yongdeog (Hankuk University of Foreign Studies), Michał Kopczyński (Uniwersytet Warszawski), Andreas Luther (Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel), Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Marek J. Olbrycht (Uniwersytet Rzeszowski), Sławomir S. Sprawski (Uniwersytet Jagielloński).

Dotychczas ukazały się:

Ksenofont, Ustrój polityczny Sparty, pod kier. R. Kuleszy, Warszawa 2008. pdf-icon

 

R. Kulesza, “With the shield or upon it”: military death and cowardice in Sparta, Warszawa 2008.pdf-icon

 

M. Stępień, From the history of state system in Mesopotamia : the kingdom of the Third Dynasty of Ur, Warszawa 2009.pdf-icon

 

J. Rzepka, The Aetolian elite warriors and fifth-century roots of Hellenistic Confederacy, Warszawa 2009.pdf-icon

 

Historia starożytna w Polsce : informator, red. R. Kulesza, M. Stępień., Warszawa 2009.pdf-icon

 

D. Musiał, Postumius’ speech of Livy and Bacchanalian Affair, Warszawa 2009.pdf-icon

 

L. Mrozewicz, Roman Empire during the reign of the Flavians : principal trends of development and threats, Warszawa 2010.pdf-icon

 

M. Nagielski, The decline of the traditional polish warfare : in the period of the Great Northern War, Warszawa 2010.pdf-icon

 

T. Mojsik, Between tradition and innovation: genealogy, names and the number of the muses, transl. M. Fijak, Warszawa 2011.pdf-icon

 

R. Matuszewski, Eros and Sophrosyne: morality, social behaviour and paiderastia in 4th-century B.C. Athens, Warszawa 2011.pdf-icon

 

A. Gillmeister, The Point of View. Tadeusz Zieliński on Ancient Religions, Warszawa 2013.pdf-icon

 

Ksenofont, Agesilaos, przekład pod kierunkiem Ryszarda Kuleszy: Maciej Daszuta [et al.]. – Warszawa 2014.pdf-icon

 

pdf-iconS. Rajewicz, Argos speaks. Relations between Humans and Dogs in Ancient Greece, Warszawa 2015.

 

pdf-iconHistoria starożytna na polskich uniwersytetach – wczoraj, dziś, jutro, red. R. Kulesza, Warszawa 2016.

 

Początki narodu rzymskiego (Origo gentis Romanae), O słynnych mężach miasta Rzymu (De viris illustribus urbis Romae), z języka łacińskiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Bartosz Jan Kołoczek, Warszawa 2016.

 

Studies in Greek History, Ryszard Kulesza, Warszawa 2017.

 

Nowy adres Wrocław 1946-1948. Korespondencja Ryszarda i Zofii Gansińców, red. Radość Gansiniec, Krzysztof Królczyk, Warszawa 2020.