P.o. przewodniczącego – Ryszard Kulesza

Członkowie Komisji – Marek Wilczyński

Agata Kluczek

Marek Stępień

Andrzej Gillmeister

Serdecznie zapraszamy do współpracy w działaniach Komisji. Wszelkich zainteresowanych prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego w prawym dolnym rogu strony głównej.


AKTUALNOŚCI KOMISJI

 – Zgodnie ze skierowaną do Stowarzyszenia Historyków Starożytności prośbą prof. Paula Schuberta, sekretarza generalnego FIEC, uprzejmie informujemy, że w 2017 roku odbędzie się World Conference of the Humanities. Zainteresowani uczestnictwem stosowne informacje znajdą na stronach – www.humanities2017.org/en oraz http://cipsh.net/htm/

 – W uzgodnieniu z zarządem SHS prof. Marek J. Olbrycht złożył wniosek o przyjęcie Stowarzyszenia do FIEC. W wyniku dalszych działań na Zgromadzenie ogólne FIEC (Fédération internationale des associations d’études classiques / International Federation of Associations of Classical Studies) udał się do Lejdy prof. Ryszard Kulesza. Na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku delegaci FIEC jednogłośnie przyjęli w poczet swoich członków Stowarzyszenie Historyków Starożytności. Władze FIEC przedstawiły w Lejdzie plan najbliższych działań i cele strategiczne organizacji. Najbliższa konferencja naukowa FIEC zostanie zorganizowana w Londynie, kolejna w Meksyku. Liczymy, że wezmą w nich udział członkowie SHS. Będziemy informować o szczegółach w miarę tego, jak będą przedstawiane przez organizatorów konferencji.

M.J. Olbrycht, R. Kulesza