W Galerii Pamięci zamierzamy gromadzić informacje o losach i grobach naszych poprzedników, którzy przyczynili się do poznawania dziejów starożytnych oraz upowszechniania wiedzy o nich. Niech to będzie wyraz naszej wdzięczności i szacunku dla ich pracy i osiągnięć. Prosimy o nadsyłanie biogramów oraz zdjęć grobów, które nie znalazły się jeszcze w Galerii.

Kustosz Galerii Pamięci: Krzysztof Królczyk.


Filtr projektu