1. Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski)
2. Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
3. Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński)
4. Marek Jan Olbrycht (Uniwersytet Rzeszowski)
5. Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski)
6. Norbert Rogosz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
7. Marcin Pawlak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
8. Marek Stępień (Uniwersytet Warszawski)
9. Andrzej Kompa (Uniwersytet Łódzki)
10. Adrian Szopa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
11. Agata Kluczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
12. Anna Maria Kruszyńska (Uniwersytet Warszawski)
13. Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
14. Małgorzata Pawlak (Uniwersytet Wrocławski)
15. Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
16. Daria Janiszewska-Sieńko (Uniwersytet Zielonogórski)
17. Lucyna Kostuch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
18. Krzysztof Królczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
19. Łukasz Niesiołowski-Spano (Uniwersytet Warszawski)
20. Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński)
21. Anna Tatarkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
22. Maria Musielak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
23. Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
24. Jacek Rzepka (Uniwersytet Warszawski)
25. Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
26. Agnieszka Wojciechowska (Uniwersytet Wrocławski)
27. Sebastian Rajewicz (Uniwersytet Warszawski)
28. Krzysztof Nawotka (Uniwersytet Wrocławski)
29. Bogdan Sobilo (Akademia Ignatianum w Krakowie)
30. Ireneusz Łuć (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
31. Henryk Kowalski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
32. Bartosz Kołoczek (Uniwersytet Jagielloński)
33. Jan Czapla (Uniwersytet Warszawski)
34. Alfred Twardecki (Muzeum Narodowe w Warszawie)
35. Rafał Matuszewski (Universiteit Leiden)
36. Maciej Piegdoń (Uniwersytet Jagielloński)
37. Tomasz Grabowski (Uniwersytet Jagielloński)
38. Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński)
39. Michał Marciak (Uniwersytet Jagielloński)
40. Andrzej Dudziński (Uniwersytet Jagielloński)
41. Jakub Kuciak (Uniwersytet Jagielloński)
42. Hanna Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
43. Joanna Marciniszyn (Uniwersytet Zielonogórski)
44. Andrei Haravoi (Mińsk/Warszawa)
45. Jan Prostko-Prostyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
46. Tomasz Ładoń (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
47. Tomasz Polański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
48. Bogdan Burliga (Uniwersytet Gdański)
49. Przemysław Wojciechowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
50. Agnieszka Bartnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
51. Karol Kłodziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
52. Michał Norbert Faszcza (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
53. Roman Deiksler (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
54. Krzysztof Ścisło (Uniwersytet Śląski)
55. Agata Szylińczuk (Uniwersytet Zielonogórski)
56. Arkadiusz Urbaniec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
57. Paweł Filipczak (Uniwersytet Łódzki)
58. Wojciech Pietruszka (Uniwersytet Wrocławski)
59. Krzysztof Mogielnicki (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)
60. Kacper Derko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)