Stowarzyszenie Historyków Starożytności w ramach swoich działań statutowych na rzecz promowania historii starożytnej w Polsce zdecydowało się na przyznawanie trzech rodzajów nagród:

  1. Nagroda SHS za najlepszą publikację naukową dotyczącą historii starożytnej oraz za najlepszą pracę popularyzatorską w tej dziedzinie.
  2. Wyróżnienie SHS za wspieranie działalności stowarzyszenia.
  3. Nagroda dla olimpionika, który w eliminacjach centralnych Olimpiady Historycznej wykaże się szczególną wiedzą z historii starożytnej.