Przewodniczący – Dariusz Słapek

Członkowie – Ryszard Kulesza, Joanna Marciniszyn, Bogdan Sobilo

Komisja pragnie wspierać i promować wszelkie działania mające na celu popularyzację badań i wiedzy o dziejach starożytnych. Zwracamy się do wszystkich środowisk, akademickich (zwłaszcza studenckiego ruchu naukowego) i poza uniwersyteckich (fundacji, stowarzyszeń, organizacji związanych np. z ruchem odtwórstwa historycznego, etc.), dla których starożytność stanowi istotną wartość, a zarazem jest przestrzenią aktywności, z prośbą o współpracę w zakresie przekonywania do wagi, znaczenia, aktualności oraz użyteczności wiedzy o antyku we współczesnym świecie.

Koordynacja i monitorowanie działań w tym zakresie, inicjatyw podejmowanych wespół z nauczycielami i uczniami, środowiskiem promującym living history, twórcami nowoczesnych form narracji historycznej oraz zwykłych pasjonatów przeszłości, powinna pomóc stworzyć swego rodzaju platformę informacyjną o ciekawych i wartościowych przedsięwzięciach ważnych dla promocji epoki.

Komisja pragnie wziąć na siebie zadanie synchronizacji wielu inicjatyw, stać się centrum wymiany informacji służącym nie tylko integracji wspomnianych środowisk, ale i podniesieniu merytorycznej jakości podejmowanych przez nie działań. SHS, w miarę możliwości swoich członków, oferuje bowiem wiedzę, którą wykorzystywać można w formie konsultacji, weryfikacji informacji, odpowiedzialnej inspiracji, a także innych roztropnych potrzeb wynikających ze specyfiki działalności naszych potencjalnych współpracowników.

Wszelkie informacje, pytania, uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres: slapekdariusz@gmail.com


AKTUALNOŚCI KOMISJI

Lista odnotowanych aktywności członków Stowarzyszenia Historyków Starożytności w w zakresie popularyzacji antyku w 2023 r.

 

Katarzyna Balbuza (Poznań)

  1. 6 stycznia 2023 r., wykłady/ ćwiczenia w ramach klasy akademickiej w XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Tytuły zajęć: a/ Cywilizacje minojska i mykeńska b/ Wielka kolonizacja grecka
  2. 4 grudnia 2023 r., wykłady/ ćwiczenia w ramach klasy akademickiej w XII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Tytuły zajęć: a/ Status kobiet w cywilizacji minojskiej i mykeńskiej oraz w starożytnym Egipcie b/ Kobieta w greckich poleis (Sparta, Ateny) oraz w Rzymie
  3. 20 września 2023 r., warsztat dla uczniów szkół średnich w ramach wydarzenia organizowanego na Wydziale Historii UAM dla szkół średnich z całej Wielkopolski pt. Powtórka przed…” XVII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia były transmitowane w Internecie.

Tytuł:  Narodziny pieniądza/monety w świecie starożytnym (konspekt warsztatów opublikowany w: „Powtórka przed…” XVII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Informator Wydziału Historii UAM pod red. J. Dobosza i D. Konieczki-Śliwińskiej, Poznań 2023, s. 144-149)

  1. 24 listopada 2023 r., wykład na zaproszenie Amici Antiquitatis, sekcji Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy przy Wydziale Historii UAM. Temat wykładu: „Państwa klientelne a Rzym. Między niezależnością a zależnością – Juba II, król Mauretanii, a cesarz August”.

 

Michał Faszcza (Katowice)

05.11.2023 r. – udział w audycji „Najbardziej ryzykowna, jedna z trzech metod przejmowania władzy – o istocie zamachu stanu” wyemitowanej na antenie Radia

TOK FM. Link do audycji: https://audycje.tokfm.pl/podcast/148421,Najbardziej-ryzykowna-jedna-z-trzech-metod-przejmowania-wladzy-o-istocie-zamachu-stanu

18.09.2023 r. – udział w audycji „Strach był jedną z głównych form sprawowania przez niego władzy. Historia Tyberiusza” wyemitowanej na antenie Radia TOK FM. Link do audycji: https://audycje.tokfm.pl/podcast/145988,Strach-byl-jedna-z-glownych-form-sprawowania-przez-niego-wladzy-Historia-Tyberiusza

05.03.2023 r. – udział w audycji „Kaligula. Cesarz, który się Rzymowi nie udał” wyemitowanej na antenie Radia TOK FM. Link do audycji: https://audycje.tokfm.pl/podcast/136730,Kaligula-Cesarz-ktory-sie-Rzymowi-nie-udal

Stały współpracownik działającego pod auspicjami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie portalu Mądre Książki, promującego literaturę naukową i popularnonaukową (http://madreksiazki.uj.edu.pl; podstrona recenzenta: https://www.madreksiazki.uj.edu.pl/author/michal-norbert-faszcza

Karol Kłodziński (Gdańsk)

1.25 stycznia 2023 r. pogawędka na temat antyku w Przedszkolu Uniwersyteckim w Gdańsku. https://ug.edu.pl/news/pl/4737/bylo-dla-mnie-niemale-wyzwanie-dr-karol-klodzinski-popularyzowal-historie-w-przedszkolu

2.20 października 2023 r. wykład popularnonaukowy o badaniach nad Afryką Rzymską dla uczniów z XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku https://lo15.edu.gdansk.pl/pl/art/wyklad-dr-karola-klodzinskiego.69656.html ; https://historia.ug.edu.pl/news/112314/wyklad-dr-karola-klodzinskiego-dla-licealistow-i-licealistek-z-xv-lo-im-zjednoczonej-europy-w

3.Współautorstwo, w części dotyczącej starożytności,  nowego wydania Vademecum „NOWA Teraz matura. Historia” (realizuje wymagania egzaminacyjne CKE obowiązujące na maturze w roku 2023 i 2024) https://sklep.nowaera.pl/product/historia-pp-teraz-matura-2023-zr-vademecum-069301

 

Henryk Kowalski  (Lublin)

Cykl 11 wykładów pt. „Wędrówki po starożytności” w Lubelski Uniwersytecie Trzeciego Wieku (I semestr roku akad. 2023/2024)

 

Krzysztof Królczyk (Poznań)

Wykład wygłoszony w III LO w Poznaniu pt. “Apoteoza cesarska w starożytnym Rzymie” (19 kwietnia 2023 r.)

Wykład wygłoszony na Wydziale Historii UAM dla uczniów szkół średnich Wielkopolski, organizowany w ramach corocznej wydziałowej imprezy  “Powtórka przed…”; tytuł wystąpienia: “Kilka uwag o nauce, osiągnięciach i wynalazkach starożytności klasycznej” (20 września 2023 r.), współautorka tekstu – Anna Tatarkiewicz

 

Ryszard Kulesza (Warszawa)

Wykład pt. „O starożytnej Sparcie”, wygłoszony na VIII Syssitie w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie w dniu 05.12. 2023 r. https://mshm.pl/viii-warszawskie-syssitie-konferencja-naukowa/

 

Danuta Okoń (Szczecin)

Wykład pt. „Senatorskie kariery trybunów wojskowych w epoce Sewerów”, wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w Warszawie 20.05.2023.

 

Wojciech Pietruszka (Wrocław)

1.Wykłady pt. „Augustales kampańscy w świetle alba Augustalium z Liternum – wykorzystanie źródeł epigraficznych w warsztacie historyka starożytności” w ramach serii otwartych zajęć na temat historii starożytnej skierowanych przede wszystkim do studentów IH Uniwersytetu Wrocławskiego (styczeń 2023 r.).

2. Wykład na temat „Szukajcie a znajdziecie, czyli rzecz o początkach Rzymu” w ramach promocji historii w liceach wygłoszony z marcu 2023 r. w IX LO we Wrocławiu.

3. Konsultacje naukowe związane z polska edycja książki Emmy Southon, „Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu. Kryminalne zagadki starożytnych” (Wyd. Otwarte: Kraków 2023) https://www.otwarte.eu/nowosc/wszystkie-trupy-prowadza-do-rzymu

4. Udział w promocji Instytutu Historycznego w serii wykładów „Piątkiem z historią” https://uwr.edu.pl/drzwi-otwarte-2023-aktualizacja/ ; https://www.youtube.com/@instytuthistorycznyuwr4756/videos

 

Norbert Rogosz (Katowice)

Współorganizacja kolejnej edycji Olimpiady Historycznej na szczeblu Województwa Śląskiego.

 

Dariusz Słapek (Lublin)

1.Wykład pt. “Igrzyska olimpijskie w starożytności i dzisiaj” wygłoszony w Dniu Olimpijczyka w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie 6 marca 2023 r.  https://kurierlubelski.pl/uczniowie-lckziu-w-lublinie-obchodzili-dzien-olimpijczyka-zdjecia/ar/c2-17347307

2.Wykład pt. „Zmysłowy antyk czyli o pożytkach z rekonstrukcji historycznej” wygłoszony na VIII Syssitie w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie w dniu 05.12. 2023 r. https://mshm.pl/viii-warszawskie-syssitie-konferencja-naukowa/

3. Wykład pt. “Rzymskie gladiatricesczyli świat antyczny na opak” wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji „Sport kobiet – historia i współczesność” w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w dniu 01.12. 2023 r. https://www.facebook.com/instytutsportupib/?locale=pl_PL

4. Wywiad radiowy „Prof. Słapek o dopuszczeniu Rosjan do igrzysk: Na sportowych arenach pojawią się ci, którzy mają krew na rękach (z antykiem w tle…)” https://radio.lublin.pl/2023/12/prof-slapek-o-dopuszczeniu-rosjan-do-igrzysk-na-sportowych-arenach-pojawia-sie-ci-ktorzy-maja-krew-na-rekach/

 

Marek Stępień (Warszawa)

Wykład pt. „Babiloński ZUS czyli o specyficznych funkcjach niektórych adopcji w epoce Hammurabiego”, wygłoszony na VIII Syssitie w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie w dniu 05.12. 2023 r. https://mshm.pl/viii-warszawskie-syssitie-konferencja-naukowa/

 

Anna Tatarkiewicz (Poznań)

1.Nagranie 3 marca 2023 – ” Gry, zabawy i nauka, czyli dzieciństwo w starożytnym Rzymie”. Link” https://www.youtube.com/watch?v=pV4zAg9hitk;

2.Nagranie realizowane dla projektu “Cyfrowa szkoła Wielkopolska 2020” [https://www.csw2020.com.pl/wyklady-akademickie-w-dodatkowej-edycji-projektu-csw-2020/]

3.Zajęcia w ramach projektu Kolorowy Uniwersytet realizowane 17 października 2023 na Wydziale Historii UAM, na temat: “Smaki  i zapachy starożytnego Rzymu” https://kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl/

 

Miron Wolny (Olsztyn)

1. Zainaugurowanie cyklu wykładów „Spotkania z antykiem” na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie , wprowadzenie i wygłoszenie słowa wstępnego przed wykładem dr. Krzysztofa Leszka w dniu 28 marca 2023 r.

2. Wygłoszenie wykładu pod tytułem „Z Aten do Rzymu. Starożytność i współczesność w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, wykład w ramach cyklu „Biblioteka Podróżnika” w dniu 23 listopada 2023 r.

3. Wywiad dla Radia UWM zatytułowany „Z Aten do Rzymu. Starożytność i Współczesność” wyemitowany w dniu 24 listopada 2023 r.

4. Wykład otwarty w Instytucie Historii zatytułowany „Rzym i Ateny. Współczesne centra badań nad antykiem”, w ramach Otwartych Naukowych Spotkań Pracowników Instytutu Historii w dniu 28 listopada 2023 r.

5. Uhonorowanie olimpionika, Marcina Denkiewicza – ucznia trzeciej klasy liceum z Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie – laureata tegorocznej Olimpiady Historycznej oraz jego nauczyciela mgr W. Gramowskiego. Uroczystość wręczenia okolicznościowego dyplomu SHS odbyła się w Instytucie Historii UWM.


Aktywność popularyzatorska członków SHS w roku 2022:

Dr Michał Faszcza (UŚ):
1) 15.10.2022 r. – udział w charakterze eksperta w teleturnieju “Giganci Historii” poświęconym Kleopatrze VII, wyemitowanym na kanale TVP Historia (wraz z prof. Pawłem Sawińskim).
2) 09.04.2022 r. – udział w charakterze eksperta w teleturnieju “Giganci Historii” poświęconym Gajuszowi Juliuszowi Cezarowi, wyemitowanym na kanale TVP Historia (wraz z prof. Pawłem Madejskim).
3) Marzec 2022 r. – przygotowanie tekstu do rocznicowego numeru czasopisma “Mówią Wielki”, poświęconemu Idom Marcowym.
4) Maj 2022 r. – przygotowanie tekstu do Pomocnika Historycznego Polityki pt. “Cesarze Rzymu”.

Prof. Andrzej Gilmeister (UZ):
1) „Galia w czasach rzymskich”, wykład dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
2) Pełen boskiej mocy” pierwszy cesarz rzymski. Historia Oktawiana Augusta”, „Powrót do przeszłości”, audycja radiowa TokFM, 16 stycznia 2023.

Dr Henryk Kowalski (emeritus UMCS):
1) Cykl wykładów dla słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Wirtualne podróże w świat antyku”: 10 stycznia 2022 r.: Wirtualna podróż po starożytnej Krecie; 17 stycznia 2022 r.: Wirtualna podróż do starożytnej Toskanii. Cywilizacja etruska; 14 lutego 2022 r. Wirtualna podróż po starożytnej Sycylii

Prof. Ryszard Kulesza (UW):
1) Konferencja popularno-naukowa w MSHM w Pruszkowie 15 XI 2022 r. (ref. pt.: „O Sparcie słów kilka”)

Prof. Tomasz Polański (UJK):

1) Artykuł popularny pt., Czy starożytna cywilizacja zachodnio-rzymska musiała zginąć w V wieku po narodzeniu Chrystusa? Echo Grodu 10, 2022, ss.3-7 (pismo Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy, filii Muzeum Podkarpackiego w Krośnie)

Dr Sebastian Rajewicz (UW):
1) Konferencja popularno-naukowa w MSHM w Pruszkowie 15 XI 2022 r. (ref. pt.: „Skoro mają zaryzykować życie, stroją sobie głowę”. O włosach Spartan pod Termopilami i nie tylko).

Prof. Norbert Rogosz (emeritus UŚ):
1) Udział w olimpiadzie historycznej na szczeblu regionalnym zorganizowanej w Katowicach.

Prof. Nicholas Sekunda:
1) Konferencja popularno-naukowa w MSHM w Pruszkowie 15 XI 2022 r. (ref. pt.: „Why did the Greeks choose Thermopylae?”)

Prof. Dariusz Słapek (UMCS):
1) Artykuł popularny w Pomocniku Historycznym „Polityki” pt. “Cesarze Rzymu”.
2) Konferencja popularno-naukowa w MSHM w Pruszkowie 15 XI 2022 r. (VII warszawskie syssitie), referat pt. Sport w Sparcie, Sparta w sporcie.
3) Wypowiedź do artykułu Aleksandry Cieślik, On jadł papierosy i pił piwo. Ona salutowała Piłsudskiemu. Pamięta je historia, portal onet.pl.

Dr Adrian Szopa (UP Kraków):
1) Udział w audycji radiowej na temat bitwy na Polach Katalaunijskich w programie Powrót do przeszłości (20 czerwca 2022), radio TokFM, red. Karolina Lewicka.
2) Prowadzenie kanału na YouTube dotyczącego edukacji w zakresie języka łacińskiego (900 subskrybentów i 186 tys. wyświetleń!)

Prof. Anna Tatarkiewicz (UAM):
1) Wykład pt. „Czy można mieć Rzym w nosie? O zapachach antycznego miasta” wygłoszony w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, Poznań 3 czerwca 2022 r.
2) Zajęcia dla klas V-ych SP nr 70 im. M. Kopernika w Poznaniu w dniu 15 grudnia 2022 r. pt.: „Jeśli nie tablet, to co? Sposoby spędzania wolnego czasu w starożytnym Rzymie”.
3) Zajęcia pt. „Gry, zabawa i nauka, czyli dzieciństwo w starożytnym Rzymie” w ramach Cyfrowej Szkoły Wielkopolska 2020, 3 marca 2022: https://www.facebook.com/CSW2020/videos/195590209744368

Odnotowana aktywność członków SHS w zakresie popularyzacji antyku w roku 2021 (w porządku alfabetycznym)

Relatywnie skromna lista popularyzatorów AD 2021 przekonuje, że aktywni promotorzy antyku stanęli na rozdrożu między wyborem form wymuszonych pandemią, a postępującą „postpandemiczną normalnością”. Pozostaje żywić nadzieję, że to pozorny dylemat, bo przecież oba sposoby (nowoczesny i tradycyjny) pospołu znakomicie służyć mogą zakładanemu celowi. Bez wątpienia ten dualizm przełoży się na liczbę inicjatyw popularyzatorskich w ciągu ciągle niełatwego roku 2022!

Michał Faszcza:

Stały współpracownik działającego pod auspicjami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie portalu promującego literaturę naukową i popularnonaukową Mądre Książki (adres strony w 2021 r.: http://madreksiazki.org, od 2022 r.: http://madreksiazki.uj.edu.pl; podstrona recenzenta: https://www.madreksiazki.uj.edu.pl/author/michal-norbert-faszcza).

Henryk Kowalski:

Wykłady dla słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poświęcone wirtualnym podróżom po Italii i Krecie

Dariusz Słapek:

23 kwietnia 2021 r., Lublin, XII Dnia Historyka pt. „Czy historię widać? Sposoby wizualizowania przeszłości”. Wykład online: Widzowie rzymskich amfiteatrów – bezwolni konsumenci okrucieństwa i brutalności? oraz udział w dyskusji na temat: „Przekazy wizualne w oczach historyków”

03 sierpnia 2021. Audycja w Telewizji Akademickiej TV UMCS pt. O idei olimpizmu i olimpijczykach, patrz: https://www.youtube.com/watch?v=7N4ByeXQoLE

Artykuły dotyczące antycznych korzeni współczesnego sportu na łamach Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu, https://historiasportu.umcs.lublin.pl

Adrian Szopa: 

23 lipca 2021 – wykład gościnny w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej; cykl “W ogrodach Klio. Antypody antyku”; wykład pt. Barbarzyńca w kulturze grecko-rzymskiej 

kontynuacja w zakresie prowadzenia na You Tube (https://www.youtube.com/channel/UC13hd0PNbqnsROmGn1rvBFA) kanału popularyzującego znajomość łaciny i kultury antycznej (ponad 700 subskrybentów; ponad 150 000 wyświetleń!)

Marek Wilczyński:

W ramach cyklu “Hellenizm w dziejach i kulturze (pandemicznie)”

18.01.21. Z peryferii do centralnego punktu helleńskiej polityki – Macedonia Filipa II.

8.02.21. Na krańce świata – panowanie Aleksandra III.

15.03.21. Zmierzch Argeadów – dziedzice dzielą spadek.

12.04.21. Hellenistyczna ekumene – państwa świata hellenistycznego.

26.04.21. Zdobycze cywilizacji hellenistycznej.

W ramach cyklu “Osiem rzymskich portretów z czasów cesarstwa (hybrydowo)”

17.11.21. Sis felicior Augusto – Gajusz Juliusz Oktawian August.

15.12.21 Sis melior Traiano – Marek Ulpiusz Trajan.

Akademia Siemaszki działająca w ramach Centrum Edukacyjnego “Radosna Nowiną 2000” w Piekarach koło Krakowa. Odbyło się już 12 kursów wykładów z zakresu historii, w tym 5 z historii antyku. Zasięg działania obejmuje młodzież krakowskich liceów ogólnokształcących, choć technicznie organizuje wykłady Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert (ale udział jest dostępny dla wszystkich krakowskich liceów). Zazwyczaj wykłady odbywają się w sali fundacji przy ul. Floriańskiej w Krakowie, ale w 2021 r. wykłady odbywały się w trybie on-line, co, paradoksalnie, zwiększyło liczbę uczestników do nawet ponad 200 osób na wykładzie. Bliższe informacje o działalności popularyzatorskiej Akademii Siemaszki znajdziesz na stronie: akademiasiemaszki.pl/harmonogram


Odnotowana aktywność członków SHS w zakresie popularyzacji antyku w roku 2020 (w porządku alfabetycznym)

Poniższy wykaz musi być opatrzony oczywistym komentarzem. Skromne dokonania w na niwie popularyzacji w minionym 2020 roku wynikają z rygorów stanu pandemii. Z drugiej strony warto jednak podkreślić, że te łatwo policzalne osiągnięcia są mimo wszystko wspaniałym dowodem determinacji środowiska badaczy starożytności w zakresie popularyzacji epoki. Znakiem czasu wydaje się dominująca zdalna forma krzewienia wiedzy  antyku. Szczęśliwi, a nieliczni Ci, którym dane było korzystać z tradycyjnych form komunikacji. Dotarły do nas bowiem informacje o wielu odwołanych spotkaniach i wykładach…

Dr Karol Kłodziński, wykład pt. “Rzymskie miasto w Tunezji: niezwykła historia w kamieniach ukryta”,  wygłoszony 8 sierpnia w ramach XVIII Letnich Spotkań z Nauką zorganizowanych przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie oraz Uniwersytet Gdański http://osrodek.ibwpan.gda.pl/index.php/lsn/lsn2020/#2020-6

-audycja radiowa w Jedynce Polskiego Radia – „Sukces polskich archeologów. Ważne odkrycie w Tunezji” https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2464654,Sukces-polskich-archeologow-Wazne-odkrycie-w-Tunezji

Dr Henryk Kowalski, wykład pt. „Bellum impium w starożytnym Rzymie”, wygłoszony w dniu 5 marca na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Historycznego w Poznaniu.

Dr Jakub Kuciak, artykuł w „Antike Welt”  pt.  „Ein Blick auf Samos unter Polykrates” (https://wbg-zeitschriften.de/produkt/jerusalem/). Tekst ten zaczyna serię podobnych publikacji

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. ucz., podcast pt. „O wyzwoleniu przez … krosna (prząśniczki w starożytnej Grecji)” https://soundcloud.com/user-309334096/o-wyzwoleniu-poprzez-krosna-prof-dariusz-slapek  – nagrany w ramach Festiwalu Archeologicznego pt. Nie traćmy wątku – opowieści o tkactwie i tkaninach (ARTEfakty III,  sierpień 2020), organizator: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego imStefana Woydy w Pruszkowie.

-wykład: „Czy historyk starożytnik ma czas wolny?”, wygłoszony dla uczniów szkół średnich w ramach Dni Historyka w IH UMCS w Lublinie w dniu 21 lutego 2020 r. 

Dr Adrian Szopa, kontynuacja w zakresie prowadzenia na You Tube (https://www.youtube.com/channel/UC13hd0PNbqnsROmGn1rvBFA) kanału popularyzującego znajomość łaciny i kultury antycznej (ponad 100 000 wyświetleń!).

Dr hab. Anna Tatarkiewicz, prof. UAM, wykład pt. „Dla zdrowia i urody… Dbałość o higienę osobistą w starożytnym Rzymie”, https://www.youtube.com/watch?v=8BiZgOGk_aY  wygłoszony 20 maja w cyklu „UAMówi”

-wykład pt. “Zadbaj, by przykry oddech z twoich ust nie płynął”. Dbałość o zdrowie i higienę jamy ustnej w starożytnym Rzymie”, https://www.facebook.com/192623694081396/videos/685865718706811 wygłoszony 24 października w ramach Dnia Kandydata na UAM:

-wykład pt. „Zapachy starożytnego Rzymu”, http://festiwal.amu.edu.pl/ciekawostki/zapachy-starozytnego-rzymu/, wygłoszony 1 grudnia w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Dr hab. Miron Wolny, prof. UWM,  cykl dziesięciu (sic!) audycji związanych „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza nagranych w Radio Olsztyn między 21 stycznia a początkiem grudnia 2020 r. („Inspiracje historyczne opisane w Quo vadis?”, „Społeczeństwo Cesarstwa Rzymskiego opisane w „Quo vadis?”, „Niewolnicy w strarożytnym Rzymie”, „Kobiety w sienkiewiczowskim „Quo vadis?”. Kobiety w starożytnym Rzymie”, „Architektura rzymska za czasów Nerona”, „Pożar Rzymu”, „Gladiatorzy za czasów Republiki i Cesarstwa”, „Wierzenia rzymian za czasów Nerona”, „Chrześcijaństwo w starożytnym Rzymie”)

-audycja na temat ody jako gatunku literackiego nadana 31 grudnia przez Radio Olsztyn na potrzeby audycji „Sensacji XIX wieku czyli być jak Adam Mickiewicz”.

Warto pamiętać o tych z nas, którzy uczestniczyli w różnych rolach i na różnych etapach przebiegu kolejnej edycji Olimpiady Historycznej. 


Odnotowana aktywność członków SHS w zakresie popularyzacji antyku w roku 2019:

Katarzyna Balbuza
-7 III 2019 XVII LO w Poznaniu. Tytuł zajęć: Ideologia zwycięstwa w Rzymie;
-25 IX i 27 IX 2019 „Powtórka przed…”. Wykłady i warsztaty z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tytuł warsztatów: “Męczennica nauki”: Hypatia z Aleksandrii – starożytna filozofka i pierwsza matematyczka w dziejach
-16 X 2019 XII LO w Poznaniu. Tytuł zajęć: Bitwa pod Termopilami i jej symbolika w starożytności i w epokach późniejszych; Tytuł zajęć: Igrzyska olimpijskie i ich nowożytna recepcja
-23 X 2019 XII LO w Poznaniu. Tytuł zajęć: Perykles i Aspazja. Kobiety a władza; Tytuł zajęć: Kobieta i jej status w starożytnych Atenach
-30 X 2019 XII LO w Poznaniu. Tytuł zajęć: Bitwa pod Akcjum – znaczenie i symbolika w polityce Augusta; Tytuł zajęć: Triumf w starożytnym Rzymie – symbolika i znaczenie w polityce cesarskiego Rzymu
-27 XI 2019 XII LO w Poznaniu. Tytuł zajęć: Biesiadowanie w świecie greckim; Tytuł zajęć: Biesiadowanie w świecie rzymskim

Michał Faszcza
– Udział w spotkaniu z czytelnikami podczas XXVII Targów Książki Historycznej. 1 grudnia 2018 r., Zamek Królewski w Warszawie.
– Udział w podcaście zorganizowanym przez redakcję strony internetowej westeros.pl pt. „Bran królem i nowy ustrój polityczny Westeros” (data zamieszczenia na serwisie youtube.com i stronie internetowej organizatora: 1 czerwca 2019 r.).
– Udział w podcaście zorganizowanym przez redakcję strony internetowej westeros.pl pt. „Rzeź królewskiej przystani” (data zamieszczenia na serwisie youtube.com i stronie internetowej organizatora: 17 maja 2019 r.).
– Udział w podcaście zorganizowanym przez redakcję strony internetowej westeros.pl pt. „Taktyka bitwy pod Winterfell” (data zamieszczenia na serwisie youtube.com i stronie internetowej organizatora: 10 maja 2019 r.).
– Stały współpracownik działającego pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego portalu „Mądre Książki”, promującego literaturę naukową i popularnonaukową: http://madreksiazki.org.

Andrzej Gillmeister
– wykład w ramach serii “Wykłady mistrzów” pt. “Veneris causa adplaudite (Plaut., Truc. 967). Literatura rzymska jako źródło historyczne. Kilka uwag niefilologicznych”. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 27. 11. 2019.
– promocja książki “Rerum gestarum et monumentis” (red. A. Gilmeister) na Universita degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, moderował prof. L. Loreto i prof. C.

Wiesław Kaczanowicz

-14. III – wykład dla uczniów koła historycznego Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach nt. „Cesarstwo Rzymskie w czasach marnych”.
-23. V – wykład dla młodzieży licealnej Katowic nt. „Na krańcach rzymskiego świata – Brytania”.

Bartosz Kołoczek

-Udział w debacie (razem z dr. Kamilem Kopijem i mgr Łukaszem Miszkiem z Instytutu Archeologii UJ) pt. Wieczory z Antykiem – Etruskowie, organizowanej przez Sekcję Historii Starożytnej i Bizantyńskiej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ, Kraków, 8 stycznia 2019 r. (Instytut Historii UJ).

Kowalski Henryk
– cykl wykładów (styczeń-marzec oraz październik – grudzień 2019) pt. “Wirtualne podróże w starożytność” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie

Krzysztof Królczyk
– Wykłady pt. Rozwój nauki w okresie starożytności klasycznej w ramach cyklu spotkań “Powtórka przed… XIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych” (Instytut Historii UAM w Poznaniu, 24 i 25 września 2019)

Anna Kruszyńska:
Wykład :
„Zmężniałe, nagie i rozwiązłe Spartanki, czyli o sile stereotypu” – wykład wygłoszony 27 września 2019 roku w ramach Festiwalu Nauki

Artykuły:
„Prawdziwa matka Spartanka” („Newsweek Historia”, 1/2019, s. 60-65)
„Kobiety w służbie polis” („Newsweek Historia”, 2/2019, s. 80-87)
„Monogamia z wariacjami” („Newsweek Historia”, 4/2019, s. 66-71)
„Czy greckie kobiety szły na wojnę?” („Newsweek Historia”, 6/2019, s. 56-61)

Dariusz Słapek
Wywiad: „Grubasy z tarczą (o życiu, walce i śmierci rzymskich gladiatorów)”, „Polityka” 49, grudzień 2019, s. 71-73 (rozm. Agnieszka Krzemińska)
Wykład pt. “Nosem po starożytnym Rzymie – miazmaty antycznej metropolii” w ramach XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki. Nauka, technika, innowacje. Lublin, 17 września 2019 r.

Anna Tatarkiewicz
03.04.2019 – warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – “Salve lucrum – zysk mile widziany” w ramach Dnia historyka w VLO w Poznaniu;
11.04.2019 – warsztaty w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki pt. “Dzień handlowy w mieście rzymskim”;
24, 26.09.2019- warsztaty ;.”To, co nam zawdzięczamy Rzymianom” w czasie “Powtórki przed…” dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
21.10.2019- “Reformator, podróżnik, poeta i mędrzec – Solon”. Wykład w ramach tzw. klas akademickich; I LO im. Kolberga w Kościanie;
25.10.2019 -wykład „Dla zdrowia i urody… Dbałość o higienę osobistą w starożytnym Rzymie”, promujący badania prowadzone na Wydziale Historii UAM w ramach tzw. Dnia kandydata.
20.11.2019 – Wykład Ciąża, poród i połóg w starożytnym Rzymie. Na marginesie książki “Mater in statu nascendi…” Spotkanie otwarte w ramach Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
03.12.2019- “Ostia, Rzym, Pompeje – topografia antycznego miasta”. Wykład w ramach tzw. klas akademickich; I LO im. Kolberga w Kościanie.
13.12.2019 -“Ornentur postes et grandi ianua lauro” (Iuv. Sat. VI 78-81). Narodziny w starożytnym Rzymie; wykład dla studentów I doktorantów w ramach konferencji studencko – doktoranckiej ‘Życie i śmierć w starożytności”.

Odnotowana aktywność członków SHS w zakresie popularyzacji antyku w roku 2018:

Profesor Katarzyna Balbuza (Uniwersytet A. Mickiewicza). Wykład w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (21 kwietnia 2018 r.), pt. 21 kwietnia – święto urodzin Rzymu za cesarza Hadriana (natalis urbis); 24 i 26 września 2018 r. Wykład w ramach wydarzenia organizowanego przez Instytut Historii UAM: „Powtórka przed…” XII edycja wykładów i warsztatów z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tytuł wykładu: Udaremnienie walki o niezależność Żydów od dominacji rzymskiej w prowincji Judei w I w. po Chr. Aspekty ideologiczne – zarys problemu. Wykład pt. Bitwa pod Termopilami i idea tzw. polskich Termopil, wygłoszony w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w dniu 18 października 2018 r. Wykład pt. Sparta w starożytności, wygłoszony w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w dniu 18 października 2018 r. Wykład pt. Moneta w Rzymie antycznym – funkcje, rola, znaczenie, wygłoszony z okazji inauguracji roku akademickiego Amici Antiquitatis – Sekcji starożytnej SKNH IH UAM w dniu 24 października 2018 r. Wykład pt. Arystofanes i krytyka demagogii w Atenach, wygłoszony w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w dniu 25 października 2018 r. Wykład pt. Demokracja ateńska – wady i zalety, wygłoszony w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w dniu 25 października 2018 r. Wykład wygłoszony w dniu 7 grudnia 2018 w ramach konferencji doktoranckiej pt. Słońce i księżyc w świecie starożytnym – inauguracyjny Słońce i księżyc w symbolicznym “uwiecznianiu” dynastii i cesarstwa w epoce Sewerów. Wykład pt. Dziedzictwo kultury antycznej, wygłoszony w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w dniu 6 grudnia 2018 r.Wykład pt. Kleopatra jako przykład hellenistycznej władczyni, wygłoszony w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w dniu 6 grudnia 2018 r. Wykład pt. Historia starożytnego Rzymu przez pryzmat monety antycznej, wygłoszony w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie w dniu 10 grudnia 2018 r. Wykład pt. Zalety i wady wykorzystywania monet antycznych jako źródła w badaniach historycznych, wygłoszony w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie w dniu 10 grudnia 2018 r. Wykład pt. Historia starożytnego Rzymu przez pryzmat monety antycznej, wygłoszony w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. Wykład pt. Triumf w starożytnym Rzymie w świetle monet, wygłoszony w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r.

Profesor dr hab. Wiesław Kaczanowicz (Uniwersytet Śląski), wykład dla młodzieży liceów śląskich i zagłębiowskich nt. Czy starożytni Rzymianie bywali nad Rawą? Wykład odbył się w dniu 20 lutego 2018 r. w auli Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Stanowił on część cyklu popularyzatorskich wykładów akademickich poświęconych podstawom cywilizacji europejskiej.

Dr Andrzej Kompa (Uniwersytet Łódzki), Wykład I: O wolności w czasach antyku, inauguracja cyklu XII wykładów o wolności, Łódź (18 stycznia 2018 r., Muzeum Tradycji Niepodległościowych); artykuł popularno-naukowy: Wolność w świecie antycznym, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 61.6, 2018, s. 31–35.

Dr Henryk Kowalski (UMCS w Lublinie), wykład pt. „Bellum impium” w starożytnym Rzymie, wygłoszony na posiedzeniu Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Towarzystwa Naukowego KUL w Lublinie w dniu 18 października 2018 r.
Profesor Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński) – „Lato w Orange, Arles i Nimes, czyli o licznych i niespodziewanych spotkaniach z Oktawianem Augustem” (spotkanie Polskiego Towarzystwa Filologicznego oddział w Szczecinie w dniu12 grudnia 2018 r.

Dr hab. Dariusz Słapek (UMCS w Lublinie) – Wywiad dla PAP: naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30206%2Chistoryk-w-starozytnym-rzymie-walczyly-tez-gladiatorki-w-tym-ochotniczki (przedrukowany na wielu innych portalach); Audycja radiowa RADIO TOK FM – W starożytnym Rzymie walczyły także gladiatorki Prowadzący: Cezary Łasiczka, czas trwania: 40:11 min., data emisji: 2018-07-23, 11:00; Audycja radiowa POLSKIE RADIO I – Kobiety gladiatorki. Stereotypowe wyobrażenie o Rzymiankach traci na aktualności Tytuł audycji: Eureka; Prowadzący: Katarzyna Kobylecka czas trwania: 20 minut; data emisji: 24.08.2017 ; Wykłady – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (Biblioteka im. Łopacińskiego w Lublinie, maj 2018r.) ; Artefakty II – Pruszkowski Festiwal Archeologiczny, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, 15 września 2018 ; film popularno–naukowy na kanale „Co za historia”: pt. Jaki sport uprawiali starożytni Grecy? – https://www.youtube.com/watch?v=iqebFO4eBKo&t=372s (maj 2018)

Dr hab. Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); wykład w ramach cyklu czwartek z humanistyką na UWM: „Zarazy w starożytności” (25.10.2018); wywiad w Gazecie Olsztyńskiej 20-21.10.2018 „Czy historia jest kobietą?”.

 

LUTY 2018 – KOMUNIKAT

Komisja popularyzacji wiedzy o antyku przedstawia (w kolejności alfabetycznej) informacje o działalności członków SHS w roku 2017 związanej z upowszechnianiem wiedzy na temat starożytności (poprzez publiczne wykłady, prelekcje, prezentacje, audycje radiowe etc.).
Wiesław Kaczanowicz (UŚ):
1.“Grecja w IV w. p.n.e.”, wykład dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Katowicach wygłoszony w dniu 9 stycznia 2017 roku.
2.“Grecja w epoce archaicznej”, wykład dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie wygłoszony w dniu 5 grudnia 2017 roku.
3.„Pieniądz w starożytności”, prelekcja wraz z pokazem w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach wygłoszony w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Bartosz Kołoczek (UJ):
„Pierwszy obywatel, towarzysz broni, pan, władca i bóg. Przemiany w kreowaniu wizerunku cesarzy rzymskich”, wykład w XI LO im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie wygłoszony w dniu 17.11.2017,.
Anna Kruszyńska (UW):
1. Wystąpienie w radiu TOK FM w programie red. Cezarego Łasiczki (audycja “OFF Czarek”), pt. “Matka-Spartanka zabijała syna-tchórza dachówką” (20 kwietnia 2017 roku) Link do podcastu: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Matka-Spartanka-zabijala-syna-tchorza-dachowka/48668
2.Referat pt. „Matka-Spartanka: od matczynej miłości do patologii” wygłoszony 19 kwietnia 2017 r. podczas spotkania Sekcji Antropologii Historycznej Towarzystwa Miłośników Historii.
3. Wykład „Czy Sparta była miastem kobiet?, wygłoszony podczas XXI Festiwalu Nauki 26 września 2017 roku.
Danuta Okoń (USz):
1. „Służba wojskowa w karierach młodych senatorów”, wykład dla studentów Uniwersytetu Lwowskiego wygłoszony w dniu 15.02.2017.
2. „Reforma religijna cesarza Heliogabala a jego małżeństwa”, wykład dla studentów Uniwersytetu Lwowskiego wygłoszony w dniu 16.02.2017
3. „Titulus pictus z Novae raz jeszcze, czyli sprawa Sam<b>uciusa”, wykład w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie wygłoszony w dniu 07.06.2017.

Dariusz Słapek (UMCS):
„Kim naprawdę byli gladiatorzy”, udział w produkcji filmu z serii „Co za historia” – https://www.youtube.com/watch?v=_v9oCjM2Ow0&t=885s
Anna Tatarkiewicz (UAM):
1.Prezentacja – “Co nam dali Rzymianie”; 26 kwietnia 2017, Festiwal Nauki i Sztuki, WH UAM.
2. Prezentacja “Uroda i higiena w starożytnym Rzymie”, 29 września 2017, Noc Naukowców, WH UAM,
3. Przeprowadzenie warsztatów “Polityk, filozof, podróżnik – Solon”; XI edycja “Powtórki przed… Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” organizowanych przez Instytut Historii UAM, wrzesień 2017,
4. Zajęcia w III LO im. J. Kantego w Poznaniu, w ramach Klas Akademickich, październik 2017.

Miron Wolny (UWM):
1.Wykład, Hannibal – sylwetka wroga Rzymu, wygłoszony w dniu 27 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie.
2. Wykład, Jak Aleksander Wielki zdobywał Persję, wygłoszony w dniu 25 kwietnia 2017 w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.
3. Wykład, Stereotypy a rzeczywistość badań w historii starożytnej, wygłoszony w dniu 28 września w ramach konferencji dla nauczycieli „Zadania dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w roku szkolnym 2017/18”, organizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

LISTOPAD 2017 – KOMUNIKAT

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że komisja popularyzacji SHS nawiązała kontakt z autorami (Michałowie, Drzewiecki i Prokopiak) serii popularnych filmów publikowanych na Youtube (od 2015 r.) w cyklu Co za historia. Skuteczność tej formy narracji o przeszłości w popularyzowaniu historii nie budzi wątpliwości. Wybór Co za historia wynikał z formuły przyjętej przez realizatorów, którzy opowieść o przeszłości opierają na regule rozszerzonych, niekonwencjonalnych wywiadów. Twórcy kanału zawsze poszukują interlokutorów, sami nie występują w roli głównej. Deklarują zainteresowanie ciekawymi i oryginalnymi opowieściami o antyku, co, jak twierdzą, jest efektem „rozpoznania rynku”. Pełną inwencję, co do tematyki filmików oddają chętnym do współpracy członkom SHS, zachowując sobie kwestie formy (zwykle uciekającej od zasady „gadającej głowy”). Za Co za historia stoją producenci warszawscy, którzy deklarują jednak możliwość realizowania we współpracy z SHS sesji wyjazdowych. Wszelkie pytania lub konkretne propozycje dotyczące tej propozycji proszę kierować na adres slapekdariusz@gmail.com.

Przypominamy, że za formę działalności SHS w zakresie popularyzacji ciągle uznajemy aktywność tych członków Stowarzyszenia, którzy w różnej formie i wedle swoich możliwości propagują antyk we własnym środowisku poprzez spotkania, wykłady i prezentacje o charakterze pozaakademickim. W osobnym komunikacie zwrócimy się do Państwa z prośbą o przesłanie szczegółowych informacji na ten temat.

GRUDZIEŃ 2016

Komisja popularyzacji wiedzy o antyku przedstawia (w kolejności alfabetycznej) informacje o działalności członków SHS w roku 2016 związanej z upowszechnianiem wiedzy na temat starożytności (poprzez publiczne wykłady, prelekcje, prezentacje, audycje radiowe etc.).

Katarzyna Balbuza (UAM w Poznaniu):
Warsztaty pt. Nieautentyczne egzemplarze monet flawijskich, 26-28.02.2016, Organizatorzy: „Restauro” Sp. z o.o., Fundacja Traditio Europae. Patronat: Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Universität Wien; Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Warsztaty odbyły się w siedzibie Restauro w Toruniu. Kobiety starożytności na szklanym ekranie, 20.04.2016, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Warsztat pt. Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim w III wieku n.e., 27.09.2016 oraz 29.09.2016, Instytut Historii UAM w ramach: „Powtórka przed…”. X edycja wykładów i warsztatów z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; Demagogia w starożytnych Atenach w świetle “Jeźdźców” Arystofanesa, 28.10.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Sympozjon w kulturze greckiej, 16.11.2016, w VI LO im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, oraz 18.11.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Biesiady w starożytnym Rzymie, 16.11.2016, w VI LO im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu oraz 18.11.2016 r. w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Ucztowanie w kulturze Greków i Rzymian, 19.11.2016, Instytut Historii UAM, wykład dla uczniów liceów wielkopolskich; Ideologia zwycięstwa Augusta w świetle zabytków ikonograficznych i monet, 25.11.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Triumf w ideologii zwycięstwa cesarzy rzymskich, 25.11.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Filip Arab i 1000-lecie istnienia Rzymu. Przyczynek do rozwoju chrześcijaństwa w Rzymie, 2.12.2016, w V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu; Kultura jedzenia u starożytnych Greków i Rzymian, 5.12.2016, w Zespole Szkół w Wieleniu; Nagrody w armii rzymskiej, 5.12.2016, w Zespole Szkół w Wieleniu; Kobieta w starożytności greckiej: Aspazja, 16.12.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu; Rzymska matrona, 16.12.2016, w XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Irenusz Łuć (UMCS w Lublinie):
Armia imperium rzymskiego, 10.09.2016, Pruszkowski Festiwal Archeologiczny ARTEfakty, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Wiesław Kaczanowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach):
Wykład na temat: Życie codzienne rzymskich legionistów w Brytanii, 13.12.2016, wystąpienie w ramach cyklu “U źródeł kultury europejskiej”, prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego dla młodzieży katowickich i okolicznych liceów.

Henryk Kowalski (UMCS w Lublinie):
Rzymska religia państwowa, 10.09.2016, Pruszkowski Festiwal Archeologiczny ARTEfakty, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski):
Epitafia termopilskie w Polsce, 1.III.2016, godz. 17.30, Instytut Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego; Termopile w Polsce i na świecie, 16.V.2016, godz. 17.15, Seminarium prof. Henryka Samsonowicza, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, s. 125; Aleksander Wielki – historia i dzieje bajeczne, wykład w ramach “nocy UW” w związku z jubileuszem Uniwersytetu Warszawskiego, 4.06.2016, godz. 20.00, s. 17, Instytut Historyczny UW.

Łukasz Niesiołowski-Spano (Uniwersytet Warszawski):

Czy istniało królestwo Dawida?, 17.10.2016 r., Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, Warszawa, Pałac Staszica.
(film: http://wszechnica.org.pl/wyklad/czy-istnialo-krolestwo-dawida/)

Biblia w ręku historyka, czyli jak posługiwać się tekstem Biblii, jako źródłem historycznym, 17.03.2016 r., Instytut Historii Uniwersytet Rzeszowski; Kim byli Filistyni?, audycja w Polskim Radio – Program 1: audycja „Eureka” (30.09.2016) http://www.polskieradio.pl/23/5098/Artykul/1675256,Poznamy-wszystkie-tajemnice-Filistynow-Przelomowe-odkrycie-w-Aszkelonie

Czy istniało królestwo Dawida?, audycja w Radio Dla Ciebie (13.10.2016)
http://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-czy-istnialo-krolestwo-dawida/

Co jest prawdą w Biblii?, audycja w TOK FM (9.08.2016)
http://audycje.tokfm.pl/podcast/40161

Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński):
Senatorski cursus honorum w okresie Republiki i Wczesnego Cesarstwa. Wybrane zagadnienia, 6.06.2016, UAM Poznań.

Dariusz Słapek (UMCS w Lublinie):
Sport antyczny i gladiatorzy – co sportem antycznym było lub być nim nie powinno…, 10.09.2016, Pruszkowski Festiwal Archeologiczny ARTEfakty, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie; Z innej planety: Festiwal ARTEfakty, audycja w Radio Dla Ciebie (6 września 2016) http://www.rdc.pl/podcast/z-innej-planety-festiwal-artefakty/

Bogdan Sobiło (Akademia Ignatianum w Krakowie):
Ignacjanskie czytanie klasyki: Iliada ksiega VI, Zespół Szkół PGN i G, Krakow ul. Brzozowa 5 – lektura Iliady w oryginale wraz z komentarzem.
Ignacjanskie czytanie klasyki: Eneida ks, VI, Akademia Ignatianum w Krakowie, 13 czerwca 2016, – lektura tekstu łacinskiego i nowego przekładu angielskiego (B. Sobilo i prof. Gerard Kilroy)
Po co nam kultura antyczna w XXI wieku – seria pogadanek dla uczniów i nauczycieli Zespolu Szkol PGNiG, Kraków, ul. Brzozowa 5 (semestr letni 2015/16)
Wykłady otwarte w ramach programu Łacina żywa, łacina wokół nas w Akademii Ignatianum w Krakowie:
15 I 2016 Rzeczpospolita pieniaczy, czyli życie codzienne Ateńczyków w świetle mów sądowych.
14 X 2016 Po co nam Antyk w XXI wieku?

Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński):
Tatuaż herosa. Zapomniany element obyczajowości greckiej epoki archaicznej? 19 kwietnia 2016, posiedzenie Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie):
cykl wykładów prowadzonych w Akademii Siemaszki, związanej z salezjańskim liceum Dobra Nowina w Piekarach koło Tyńca, dla grup uczniów kilku liceów krakowskich w siedzibie fundacji im. Ks. Siemaszki przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Przykładowe tematy prelekcji: Wielka Wędrówka Ludów-koniec Rzymu na zachodzie Europy (24.10.2016); Barbarzyńskie państwa “sukcesyjne” na terenie zachodniego cesarstwa rzymskiego (21.11.2016); Bizancjum Justyniana (12.12.2016).

Miron Wolny (UW-M w Olsztynie):
Pyrrus – dowódca i cudotwórca, Dni Fantastyki, Olsztyn, 3 czerwca 2016 r.; Kto wynalazł koło?, Uniwersytet Dzieci, Olsztyn, 19 listopada 2016 (dla 250 słuchaczy!); Aleksander Wielki w Indiach, Miejska Biblioteka Publiczna, 8 grudnia 2016 r. (Zdjęcia tutaj)
STYCZEŃ 2016

Dnia 13 stycznia 2016 r. w Instytucie Historii UMCS w Lublinie odbyło się spotkanie promocyjne i informacyjne na temat książki “Roman Discus Lamps. Studies in the Significance and Meaning of Gladiatorial Images” (Poznań-Gniezno 2015), autorstwa Pani mgr Anny Miączewskiej, doktorantki w Zakładzie Historii Starożytnej UMCS. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez lubelskich starożytników i Studenckie Koło Amatorów Antyku UMCS, którego członkowie licznie pojawili się na wykładzie na temat interpretacji wyobrażeń na antycznych lampkach oliwnych. Autorkę „Roman Discus Lamps” najbardziej interesowała oczywiście ikonografia potwierdzająca znaną skądinąd popularność rzymskich igrzysk gladiatorskich. Po dokonanym przez A. Miączewską wprowadzeniu do zasadniczych tez Jej pracy nastąpiła ciekawa dyskusja, w której udział wzięli także archeolodzy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wśród licznych pytań były te dotyczące lampek oliwnych jako specyficznego źródła historycznego, ale dominowało jednak zainteresowanie samymi walkami gladiatorów…”

Fotorelacja ze spotkania dostępna też: https://dysk.onet.pl/link/EL9G5#

55046875694a7b672b8e