Przewodnicząca – Małgorzata Pawlak

Członek – Bogdan Sobilo

Jednym z celów Komisji Dydaktycznej jest monitorowanie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie tworzenia programów oraz podręczników historii starożytnej, a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z nauczaniem historii starożytnej. W razie potrzeby Komisja planuje występowanie do władz stosownego Ministerstwa wraz z Zarządem Stowarzyszenia z odpowiednimi postulatami i sugestiami.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w działaniach Komisji. Wszelkich zainteresowanych prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego w prawym dolnym rogu strony głównej.


AKTUALNOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA Z HISTORII – KLASY IV-VIII
link: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-historia-klasy-iv-viii.pdf

Podstawa programowa będzie jednym z tematów poruszonych na Walnym Zebraniu SHS.


SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI

Z prac Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych

WYRÓŻNIENIE PREZESA POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI (2015)

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze, Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013

http://pau.krakow.pl/podreczniki/tom_xiii/tXIII.pdf

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/nagrody-i-wyroznienia/wyroznienia-podrecznikow-szkolnych/wyroznione-podreczniki/w-2015

 

PODRĘCZNIKI REKOMENDOWANE PRZEZ KOMISJĘ PAU DO OCENY PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  (2010)

Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia I, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 2007

http://pau.krakow.pl/podreczniki/tom_viii/tVIII.pdf

 

Recenzje podręczników do historii starożytnej zamieszczone w Opiniach Edukacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności:

Marcin Pawlak,

Opinia o częściach dotyczących starożytności w podręcznikach:

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum, pod red. S. Roszaka, Wydawnictwo Nowa Era, Straszyn 2009; T. Małkowski, J. Rześniowiecki, Historia I. Podręcznik dla klasy I gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2009; R. Kulesza, S. Ciara, W kalejdoskopie dziejów. Podręcznik historii, gimnazjum, klasa 1, Starożytność, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2009; K. Kowalewski, I. Kąkolewski, A. Plumińska-Mieloch, Bliżej historii. Gimnazjum, podręcznik, klasa 1, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009 

Marcin Pawlak,

Opinia o częściach poświęconych starożytności w podręcznikach do klasy I gimnazjum: J. Trzebniak, P. Trzebniak, Człowiek i jego cywilizacja, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wrocław 2009; M. Pieńkowska-Koźmińska, Dawno temu, wczoraj, dziś, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009; G. Kucharczyk, P. Milcarek, M. Robak, Historia. Przez tysiąclecia i wieki, WSiP, Warszawa 2009; L. Moryksiewicz, M. Pacholska, W. Zdziabek, Historia. Poznajemy przeszłość, SOP Oświatowiec,Toruń 2009; J. Ustrzycki, Historia, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2009

http://pau.krakow.pl/podreczniki/tom_ix/tIX.pdf

Jerzy Ciecieląg

Ocena podręcznika do historii dla klasy I gimnazjum: Danuta Musiał, Krystyna Polacka, Stanisław Roszak, Przez wieki. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum obejmujący okres starożytności i średniowiecza, Warszawa 2007, ss. 241 (część starożytna)

Michał Kosznicki,

Recenzja rozdziałów dotyczących starożytności w podręczniku: Jolanta Choińska-Mika, Włodzimierz Lengauer, Michał Tymowski, Katarzyna Zielińska, Historia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy. Liceum i technikum, WSiP, Warszawa 2007, s. 368

http://pau.krakow.pl/podreczniki/tom_viii/tVIII.pdf

Małgorzata Pawlak,

Recenzja podręcznika: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony, cz. 1, Wyd. Nowa Era, ss. 576

Marcin N. Pawlak,

Opinia na temat podręcznika: Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum (część 1, zakres rozszerzony), Wydawnictwo Nowa Era, ss. 576

http://pau.krakow.pl/podreczniki/tom_xiii/tXIII.pdf