Przewodniczący – Sebastian Rajewicz

Członek komisji – Ryszard Kulesza


Aktualności

Poprzednia komisja wystąpiła do właściwego ministra o przyznanie medalów Komisji Edukacji Narodowej dr hab. Katarzynie Balbuzie, dr. hab. Krzysztofowi Królczykowi, dr. hab. Jackowi Rzepce, dr.hab. Markowi Stępniowi, dr Annie Tatarkiewicz oraz dr. Adrianowi Szopie. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane, a z upoważnienia minister Edukacji Narodowej odznaczonym medale w Sali Kolumnowej UW 28.X.2017 r. wręczył prezes SHS.