Prezes Zarządu – Sławomir Sprawski

Wiceprezesi – Danuta Okoń

    Dariusz Słapek

Sekretarz generalny – Andrzej Gillmeister

Skarbnik – Adrian Szopa

Członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza

Agata Kluczek

Krzysztof Królczyk

Ryszard Kulesza

Danuta Musiał

Małgorzata Pawlak

Marcin Pawlak

Marek Stępień