Prezes Zarządu – Ryszard Kulesza

Wiceprezesi – Wiesław Kaczanowicz

    Marek Wilczyński

Sekretarz generalny – Dariusz Słapek

Skarbnik – Marek Stępień

Członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza

Agata Kluczek

Krzysztof Królczyk

Danuta Musiał

Danuta Okoń

Małgorzata Pawlak

Sławomir Sprawski

Adrian Szopa