Prezes Zarządu – Marek Wilczyński

Wiceprezesi – Danuta Okoń

    Dariusz Słapek

Sekretarz generalny – Ryszard Kulesza

Skarbnik – Adrian Szopa

Członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza

Andrzej Gillmeister

Agata Kluczek

Krzysztof Królczyk

Danuta Musiał

Małgorzata Pawlak

Marek Stępień

Sławomir Sprawski