Kadencja 2019-2022

Prezes Zarządu – Ryszard Kulesza

Wiceprezesi – Marek Wilczyński, Danuta Musiał

Sekretarz generalny – Dariusz Słapek

Skarbnik – Marek Stępień

Członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza

Marek Olbrycht

Małgorzata Pawlak

Dariusz Słapek

Marek Wilczyński

Adrian Szopa

Kadencja 2016-2019

Zarząd

Prezes Zarządu – Ryszard Kulesza

Wiceprezesi – Wiesław Kaczanowicz, Danuta Musiał

Sekretarz generalny – Sławomir Sprawski

Skarbnik – Marek Stępień

Członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza

Andrzej Gillmeister

Krzysztof Nawotka

Marek Olbrycht

Małgorzata Pawlak

Dariusz Słapek

Marek Wilczyński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Henryk Kowalski

Członkowie – Andrzej Kompa

Danuta Okoń

Adrian Szopa

Anna Tatarkiewicz

Kadencja 2015-2017

Zarząd

Prezes Zarządu – Ryszard Kulesza

Wiceprezesi – Danuta Musiał, Wiesław Kaczanowicz

Sekretarz generalny – Sławomir Sprawski

Skarbnik – Marek Stępień

Członkowie Zarządu – Małgorzata Pawlak, Dariusz Słapek

Sekretarz Zarządu – Sebastian Rajewicz

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Andrzej Gillmeister

Sekretarz – Adrian Szopa

Członkowie – Andrzej Kompa

Anna M. Kruszyńska

Marcin Pawlak