Kadencja 2022-2023

Zarząd

Prezes – Marek Wilczyński

Wiceprezesi – Danuta Okoń, Dariusz Słapek

Skarbnik – Adrian Szopa

Sekretarz generalny: Ryszard Kulesza

Członkowie: Katarzyna Balbuza, Andrzej Gillmeister, Agata Kluczek, Danuta Musiał, Małgorzata Pawlak, Marek Stępień, Sławomir Sprawski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Henryk Kowalski

Członkowie Hanna Appel, Agnieszka Tatarkiewicz

Sąd Koleżeński

Marcin Pawlak

Jacek Rzepka

Sebastian Rajewicz

Kadencja 2019-2022

Prezes Zarządu – Ryszard Kulesza

Wiceprezesi – Marek Wilczyński, Danuta Musiał

Sekretarz generalny – Dariusz Słapek

Skarbnik – Marek Stępień

Członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza

Marek Olbrycht

Małgorzata Pawlak

Dariusz Słapek

Marek Wilczyński

Adrian Szopa

Kadencja 2016-2019

Zarząd

Prezes Zarządu – Ryszard Kulesza

Wiceprezesi – Wiesław Kaczanowicz, Danuta Musiał

Sekretarz generalny – Sławomir Sprawski

Skarbnik – Marek Stępień

Członkowie Zarządu – Katarzyna Balbuza

Andrzej Gillmeister

Krzysztof Nawotka

Marek Olbrycht

Małgorzata Pawlak

Dariusz Słapek

Marek Wilczyński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Henryk Kowalski

Członkowie – Andrzej Kompa

Danuta Okoń

Adrian Szopa

Anna Tatarkiewicz

Kadencja 2015-2017

Zarząd

Prezes Zarządu – Ryszard Kulesza

Wiceprezesi – Danuta Musiał, Wiesław Kaczanowicz

Sekretarz generalny – Sławomir Sprawski

Skarbnik – Marek Stępień

Członkowie Zarządu – Małgorzata Pawlak, Dariusz Słapek

Sekretarz Zarządu – Sebastian Rajewicz

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Andrzej Gillmeister

Sekretarz – Adrian Szopa

Członkowie – Andrzej Kompa

Anna M. Kruszyńska

Marcin Pawlak