Zapraszamy na debatę naukową

wpis w: Ogłoszenia | 0

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Dziekan Wydziału Historycznego UAM, prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM oraz prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, Prezes PTPN zapraszają na debatę naukową wokół książki: Karl Christ, “Historia Cesarstwa Rzymskiego. Od … Czytaj więcej

Odszedł Profesor Wincenty Myszor

wpis w: Ogłoszenia | 0

Z przykrością informujemy, że 19 lutego 2017 roku, po długiej chorobie, w wieku 76 lat, zmarł prof. dr hab. Wincenty Myszor – patrysta, bizantynolog, koptolog, wybitny znawca chrześcijaństwa antycznego. Dnia 23 lutego 2017 roku spoczął na cmentarzu w Chełmie Śląskim, … Czytaj więcej

Nagrody przyznane!

wpis w: Ogłoszenia | 0

W imieniu kapituły nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności uprzejmie informuję, że w głosowaniu członkowie SHS zdecydowali o przyznaniu nagrody Stowarzyszenia następującym autorom: Piotr Berdowski (Res gestae Neptuni filii. Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015), Marcin N. … Czytaj więcej

Działalność popularyzatorska

wpis w: Ogłoszenia | 0

Komisja popularyzacji wiedzy o antyku przedstawia (w kolejności alfabetycznej) informacje o działalności członków SHS w roku 2016 związanej z upowszechnianiem wiedzy na temat starożytności (poprzez publiczne wykłady, prelekcje, prezentacje, audycje radiowe etc.). Katarzyna Balbuza (UAM w Poznaniu): Warsztaty pt. Nieautentyczne … Czytaj więcej

1 16 17 18 19