Za: Bank Przemysłowców w Poznaniu. Pięćdziesięciolecie 1861-1911, Poznań 1911