Urodziła się w dniu 1 marca 1938 roku w miejscowości Nart Stary (powiat Nisko, obecnie województwo podkarpackie). Ukończyła studia historyczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizując się w zakresie historii starożytnej. W lipcu 1965 r. podjęła pracę w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, początkowo w działach bibliotecznych, a następnie w Gabinecie Numizmatyczno-Sfragistycznym. Od 1987 r. pełniła funkcję kierownika tegoż działu. Zmarła nagle 28 maja 2003 roku w Londynie, a pochowana została na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Jej zainteresowania badawcze dotyczyły przede wszystkim numizmatyki rzymskiej. Gabriela Sukiennik opracowała i skatalogowała dużą część zbioru numizmatów rzymskich w kolekcji Ossolineum, jednej z największych w Polsce. W zakresie identyfikacji rzymskich emisji monetarnych była niewątpliwym autorytetem. Osobiście natomiast pamiętam Gabrielę Sukiennik jako aktywną uczestniczkę nieformalnego seminarium doktorskiego, prowadzonego w latach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku przez Profesora Andrzeja Kunisza w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bardzo ceniliśmy Jej kompetencje oraz wiedzę w odniesieniu do różnych kwestii związanych ze starożytnymi zabytkami numizmatycznymi oraz historią przede wszystkim Cesarstwa Rzymskiego.

Najważniejsze publikacje:

Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute Library. P. 1. Coins of the Roman Republic. Wrocław 1985; Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute Library, P. 2: Coins of the Roman Empire: Augustus –  Domitianus, Wrocław 1989; Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute Library, P. 3: Coins of the Roman Empire: Nerwa – Hadrian, Wrocław 1991; Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute Library, P. 4: The Reign of Antoninus Pius, Wrocław 1991; Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute Library, P. 5: The Reign of Marcus Aurelius and Commodus, Wrocław 2003.

Bibliografia

  • Ł. Koniarek, Gabriela Sukiennik 03.1938 – 28.05.2003, „Wiadomości Numizmatyczne” 47, 2003, s. 246-248.

Autor biogramu: Wiesław Kaczanowicz