Biogram w przygotowaniu

(Krzysztof Królczyk)

fot. Ihor Monczuk

Lwów, Cmentarz Janowski, pole 41