Biogram w przygotowaniu (opr. Agnieszka Bartnik)

Fotografia z książki “Filologia klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, Lublin 2006