Biogram w przygotowaniu

(Ryszard Kulesza)

Obraz Leona Pinińskiego (autor: Jacek Malczewski) Zbiory Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu
Grób Leona Pinińskiego, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie (fot. Krzysztof Królczyk)