Fot. Antiquorum non immemores… Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893-1993″, red. Szastyńska-Siemion A., Łanowski J., Warszawa-Wrocław 1999.