dr-leonard-owczarekLeonard Owczarek urodził się w 1936 w Starej Dąbrowie. W 1961 roku uzyskał tytuł magistra historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Promotorem jego pracy z zakresu historii starożytnej był prof. Eugeniusz Konik. W roku 1968 L. Owczarek obronił pracę doktorską napisaną również pod kierunkiem prof. E. Konika na temat: Rzym i barbarzyńcy nad dolnym Dunajem w pierwszej połowie III wieku. Po uzyskaniu tytułu doktora L. Owczarek został zatrudniony w WSP w Opolu na stanowisku adiunkta. Dodatkowo podjął się prowadzenia zajęć dydaktycznych w ówczesnej Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Kielcach, gdzie po kilku latach przeniósł się na stałe, zajmując odtąd przez kolejne czterdzieści lat stanowisko adiunkta.
W zakresie pracy naukowej dr L. Owczarek kontynuował zainteresowania rzymskimi prowincjami nad Dunajem. Opublikował około trzydziestu artykułów naukowych. Ponadto przetłumaczył na język polski książkę Ch. Danowa Trakowie. Przygotował również trzy wybory tekstów źródłowych do ćwiczeń z historii starożytnej Grecji i Rzymu. Odbył liczne podróże do Bułgarii w celu gromadzenia materiałów do pracy habilitacyjnej. Choć dysertacja habilitacyjna powstała, dr Owczarek nie zdecydował się na otwarcie przewodu habilitacyjnego, jak sam mówił – „z powodów politycznych”.
Dr L. Owczarek niewątpliwie był doskonałym wykładowcą. Prowadził również seminaria magisterskie, czego efektem jest ukończonych ponad sto prac dyplomowych. Dr Owczarek bardzo angażował się w życie uczelni, pełniąc funkcję członka komisji senackiej, a także głównego redaktora WSP w Kielcach oraz prezesa uczelnianego oddziału ZNP.
Dr Leonard Owczarek był człowiekiem niekonwencjonalnym, o czym świadczy fakt, iż założył, wydawaną własnym sumptem w latach dziewięćdziesiątych, „Gazetę Prywatną”, w której ujawniał wszelkie nadużycia i zaniedbania uczelnianej administracji. Przez cały okres pracy dra Owczarka w Kielcach Zakład Historii Starożytnej pozostawał miejscem naukowo-towarzyskich spotkań uczelnianej kadry. Wszyscy pracownicy uważali dra Owczarka za kierownika Zakładu Historii Starożytnej, choć oficjalnie nie pełnił tej funkcji. Nawet na emeryturze wciąż zarządzał Zakładem, aż do nieoczekiwanej śmierci w roku 2013. Pochowany jest w na cmentarzu komunalnym w Nysie.

Autor: Lucyna Kostuch