Kolejny wywiad z cyklu Rozmowa z mistrzem udało nam się przeprowadzić z profesorem Maciejem Salamonem, wybitnym historykiem starożytności, bizantynistą, znawcą Rusi oraz Bałkanów, polihistorem. Jako jedna z najważniejszych postaci polskiej bizantynistyki Profesor był długoletnim przewodniczącym Polskiej Komisji Bizantynologicznej. Karierę swoją związał z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W tym mieście się urodził i mieszka do teraz.

Z Profesorem spotkaliśmy się w kwietniowy poranek w Katedrze Historii Starożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Na wywiad trzeba było go długo namawiać. Jako człowiek skromny niechętnie przystał na tak duże zainteresowanie swoją osobą. Byliśmy jednak pewni, że jeżeli właściwie zapytamy to dowiemy się wielu ciekawych rzeczy – nie zawiedliśmy się w rachubach. Z wywiadu można dowiedzieć się szeregu ciekawych informacji na temat Profesora a wśród nich tego co lepiej wyrabia akcent rosyjski: pierścionek, czy klucz oraz jak bunt brata może wpłynąć na znajomość języka niemieckiego. Życzymy udanego seansu.