Wanda Kubrakiewicz – filolog klasyczny, nauczycielka – urodziła się 6 stycznia 1912 roku we Lwowie. Była córką Julii z domu Żelazowskiej (1875-1951) i Stanisława Kubrakiewicza (1872-1958), nauczyciela w Seminarium Nauczycielskim we Lwowie. Ukończyła studia filologii klasycznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. II wojnę światową spędziła w rodzinnym Lwowie. Kiedy wojna się skończyła, w wyniku przymusowych wysiedleń Polaków ze Lwowa, Wanda Kubrakiewicz przeniosła się na pewien czas do Jedlicza, a następnie osiadła w Sanoku. W latach 1945-1954 była zatrudniona jako nauczycielka języka łacińskiego w II Liceum Ogólnokształcącym Żeńskim. Ponadto pracowała w bibliotece szkolnej i dyżurowała w internacie. W tym samym liceum języka polskiego w latach 1946-1970 uczyła siostra Wandy – Jadwiga. W 1954 roku rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym Męskim w Sanoku. Uczyła łaciny, ale również matematyki w szkole podstawowej, która mieściła się w tym samym kompleksie szkolnym. W 1956 roku rozpoczęła studia matematyczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Po ich ukończeniu nauczała matematyki również w Liceum Męskim. W 1971 roku Wanda Kubrakiewicz przeszła na emeryturę. W 1972 roku wykładała łacinę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku. Wykładała również w sanockim Liceum Medycznym. Działała także jako kolporterka książek księgarni „Domu Książki”. Wanda Kubrakiewicz została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1944-1989 oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wanda Kubrakiewicz zmarła 27 lutego 1994 roku w Sanoku. Została pochowana w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.

Bibliografia biogramu:

Wanda Kubrakiewicz (1912 – 1994), w: Księga pamiątkowa 1928-2008 II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku wydana z okazji jubileuszu 80-lecia szkoły, Sanok 2008, s. 134-135.

Księga pamiątkowa (obchodów 100-lecia Gimnazjum oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku), Sanok 1980.

Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888-1958, Kraków 1958.

1880 W stulecie sanockiego Gimnazjum 1980, „Gazeta Sanocka – Autosan”, nr 16 (181), z 1-10 czerwca 1980, s. 4.

Fryderyk Moraniec, Stanisław Soloń i Wanda Kubrakiewicz kolporterzy przodownicy, „Nowiny Rzeszowskie”, nr 82 (1191), z 6 kwietnia 1953, s. 4.

Marian Struś, Dzień Edukacji Narodowej, „Gazeta Sanocka – Autosan”, nr 30 (357) z 20-31 października 1985, s. 2.

Józef Ząbkiewicz, Jubileusz XXV lat. Liceum Medyczne 1962-1987, „Gazeta Sanocka – Autosan”, nr 31 (430) z 1-10 listopada 1987, s. 4.

Autor: Anna Kruszyńska