Piotr Berdowski, Res gestae Neptuni filii. Sextus Pompeius i rzymskie wojny domowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, 440 ss., mapy + 39 il.berdowski_2015 (150x208)

Sekstus Pompejusz, jeden z synów Pompejusza Wielkiego, długo był opisywany jako przywódca piratów i niewolników. Tę uformowaną już w literaturze antycznej wizję Sekstusa podtrzymywali historycy współcześni. Piotr Berdowski w swej książce podejmuje próbę przezwyciężenia tego wykreowanego w historiografii niesprawiedliwego obrazu Sekstusa Pompejusza i docenia jego miejsce w dziejach schyłkowej Republiki rzymskiej. Autor wyczerpująco traktuje o losach swego bohatera, pokazuje jego wzrastające znaczenie, uwarunkowania jego miejsca w galerii ówcześnie liczących się polityków, jego wobec nich postawę, wreszcie wskazuje czynniki, które doprowadziły do jego upadku. Słowem, zamiast owej ‘czarnej legendy’, daje wnikliwe i interesujące studium życia oraz działalności Sekstusa Pompejusza na tle wydarzeń okresu wojen domowych.