Mantic perspectives

Mantic Perspectives. Oracles, Prophecy and Performace, red. K. Bielawski, Gardzienice-Lublin-Warszawa 2015, ss. 245

Nakładem Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz Wydziału „Artes Liberales” UW ukazała się książka będąca pokłosiem zorganizowanego z inicjatywy Włodzimierza Staniewskiego sympozjum naukowego, które towarzyszyło „festiwalowi otwarcia” nowej siedziby ośrodka. W tomie zaprezentowano eseje wybitnych badaczy zagranicznych i polskich prezentujących kilka dyscyplin badawczych – od filologii przez historię po studia performatywne i literaturoznawstwo. „Perspektywy mantyczne” są interesującą propozycją dla wszystkich tych, którym bliska jest idea wzajemnego przenikania się różnorakich punktów widzenia w celu lepszego zrozumienia wpływu, jaki antyk wywierał i wywiera na współczesną kulturę.
Książka została wydana w polskiej i angielskiej wersji językowej.