Gillmeister150x208

Andrzej Gillmeister, Między historiografią a historiozofią. Tadeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej, Homini, Kraków 2015, ss. 288

Praca zielonogórskiego historyka jest w pierwszym studium opisującym w szerokim kontekście historiograficznym poglądy Tadeusza Zielińskiego na religię rzymską. Największą jej zaletą jest wskazania źródeł oryginalności religioznawczych koncepcji najwybitniejszego polskiego badacza starożytności oraz rekonstrukcja jego założeń metodologicznych i ideologicznych. Książka Andrzeja Gillmeistra pokazuje interesujący dialog, który toczył Tadeusz Zieliński z innymi badaczami religii rzymskiego swojego czasu, głównie z Georgiem Wissową i Franzem Cumontem. Praca ta zapewne stanie się ciekawą lekturą nie tylko dla historyków starożytności, ale także kulturoznawców, literaturoznawców i przedstawicieli szeroko pojętego religioznawstwa.