Fulinska(150x208)Książka Agnieszki Fulińskiej nie jest klasyczną biografią Mitrydatesa VI Eupatora, walczącego z Rzymianami hellenistycznego władcy, ale nowatorskim studium poświęconym propagandowej oprawie jego panowania. Autorka drobiazgowo analizuje zachowane na różnych nośnikach (rzeźba, monety, gliptyka) oficjalne portrety Mitrydatesa i na ich podstawie stara się odtworzyć jego publiczny wizerunek kierowany do wrogów i do poddanych. Król chciał, aby postrzegano go nowego Dionizosa i nowego Aleksandra, a skuteczności tych propagandowych zabiegów świadczą słowa Cycerona, który nazwał Mitrydatesa największym królem po Aleksandrze. Na uwagę zasługują zdjęcia i rysunki, którymi autorka zilustrowała swoje rozważania.

Agnieszka Fulińska, Nowy Aleksander. Ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora, Historia Iagellonica, Kraków 2015, s. 224